Innhold

Emnet gir innsikt og forståelse i hva Revenue Management er og hvordan dette kan praktiseres. Emnet tar for seg grunnprinsippene i faget og forutsetningene for at Revenue Management skal kunne anvendes. Fagområdene er som følger:

- Introduksjon til Revenue Management

- Historisk forankring og utvikling av faget

- Revenue Management i serviceorganisasjoner

- Interne og eksterne analyser som strategisk forankring for Revenue Management

- Prisstrategier

 -Strategisk og differensiert prising

 -Introduksjon til Revenue Management for hotellbransjen

- Introduksjon til Revenue Management for restaurantbransjen

- Arbeidsprosesser i Revenue Management

- Kostnadsstyring og kapasitetsutnyttelse

- Evaluering og effektmåling av anvendt Revenue Management

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har kunnskap om hvilke inntektsmuligheter riktig bruk av Revenue Management kan gi for bedrifter i serviceindustrien. De har kunnskap om sammenhengene mellom salg, markedsføring og Revenue Management i reiselivsbransjen, og om sammenhengen mellom salgsprosessene og markedsføringen i reiselivsbransjen. Studentene har også kunnskap om hvordan Revenue Management fungerer i en serviceorganisasjon, samt hvilke arbeidsoppgaver, myndighet og ansvarsområder stillingen som Revenue Manager innebærer.

Ferdigheter

Studentene kan redegjøre for Revenue Management på et grunnleggende nivå og kunne bidra faglig ved implementering av Revenue Management i en reiselivsbedrift. Studentene skal også kunne utføre enkle analyser av bedriftens inntjeningspotensial ved anvendelse av Revenue Management.

Generell kompetanse

Studentene forstår hva Revenue Management er og hvordan samspillet mellom ulike fagområder som drift, salg og markedsføring er avgjørende for å sikre tilfredsstillende utbytte av Revenue Management. Studentene kan gjøre rede for etiske prinsipper som påvirker utførelsen av Revenue Management og har generell kompetanse om hvordan fagområdet påvirker kunders tilfredshet og lojalitet.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli benyttet gjesteforelesere fra hotellbransjen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Hayes, David K. og Allischa Miller. 2010. Revenue Management for the Hospitality Industry. London:Wiley. ISBN: 9780470393086. Sider: 528. Pris: 698,-

 

Rouse, Paul, William Maguire og Julie Harrison. 2011. Revenue Management in Service Organizations. New York: Business Expert Press. ISBN: 9781606491478. Sider: 227. Pris: 409,-

Samlet sidetall/pensum

755 sider

Anbefalt litteratur

Ingold, Anthony, Una McMahon-Beattie og Ian Yeoman. 2000. Yield management: Strategies for the Service Industries. 2. utg. London: Thomson Learning. ISBN: 9780826448255.

 

Tranter, Kimberly A., Trevor Stuart-Hill og Juston Parker. 2013. Introduction to Revenue Management for the Hospitality Industry: Principles and Practices for the Real World. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. ISBN: 9781292027159.