Innhold

Emnet gir en innføring i grafisk design i rom og på tredimensjonale objekter. Målet med emnet er å gi et mer helhetlig bilde av oppgavene grafisk design kan løse, og samtidig gi en innføring i problematikk knyttet til kommunikasjon i rom.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om romdannende prinsipper med fokus på opplevelse og funksjon
  • har kunnskap om veifinningsstrategier

Ferdigheter

Studenten...

  • kan bruke form, farge, materialer og lys i formidling av romlig opplevelse og funksjonalitet
  • kan anvende grafisk design til å kommunisere på tredimensjonale objekter, forsterke eller prege romopplevelser og lede brukeren til et definert mål

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over hvordan grafisk design kan brukes i rom og på tredimensjonale objekter 

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, praktiske øvelser og oppgaver, presentasjon, medstudentrespons

Anbefalt tidsbruk

200 (inkludert undervisning)

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: Fem (5) uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Ching, Francis D.K. og Corky Binggeli. 2012. «A Design Vocabulary». I Interior Design Illustrated. 3. utg. S. 83-109 og 116-146. Hoboken, NJ: Wiley. ISBN: 9781118090718. 56 sider.

The Philosophy of John Dewey, Two Volumes in One. Edited by John J. McDermott. Chapter 3: Having an experience. Side 554-573. Url: https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/an-experience.htm lesedato 15. september 2017

Chatman, Seymour. 1975. «Towards a Theory of Narrative» New Literary History  Vol. 6, No. 2, On Narrative and Narratives, Side 295-318. Baltimore, The John Hopkins University Press. 24 sider. URL: http://www.jstor.org/stable/468421

 

Digitalt kompendium i emnet GRD2100 Grafisk design i rom legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Plowman, Tim. 2003. «Ethnography and Critical Design Practice». I Laurel (red.) Design Research: Methods and Perspectives, 30-38. Cambridge, MA: MIT Press. 9 sider. ISBN: 9780262122634.

Rasmussen, Steen Eiler. 1989. «De første oplevelser». I Om at opleve arkitektur, 9-34. Århus: Fonden til Udgivelse af Arkitekturværker, Arkitektskolen i Aarhus. ISBN: 9788788656183. 25 sider.

Mollerup, Per. 2013. Wayshowing > Wayfinding: Basic and Interactive. New edition. Rotterdam: BIS Publishers. ISBN: 9789063693237. 50-55, 60-65, 98-101, 106-107, 112-113, 118-119, 126-133, 138-143. Totalt: 36 s

Samlet sidetall/pensum

143 sider

Anbefalt litteratur

Ambrose, Gavin og Paul Harris. 2011. Packaging the Brand: The Relationship between Packaging Design and Brand Identity. Lausanne: AVA Academia. 207 sider. ISBN: 9782940411412.

 

Poulin, Richard. 2012. Graphic Design and Architecture, A 20th Century History: A Guide to Type, Image, Symbol, and Visual Storytelling in the Modern World. Beverly, MA: Rockport. ISBN: 9781592537792. 272 sider.