Innhold

Emnet gir en innføring i grafisk design som kommunikasjonsverktøy i digitale medier, med hovedvekt på typografi.

 

Tekniske, ergonomiske og kommunikative særpreg for digitale medier læres i den teoretiske delen. Den praktiske delen introduserer studentene for grunnleggende koding for web med HTML og CSS, og gjennom praktiske øvelser og oppgaver brukes de grunnleggende typografiske prinsippene og reglene fra emnet Design for lesing i trykte medier som utgangspunkt for å lære seg grunnleggende design for lesing i digitale medier.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten...

  • har grunnleggende kunnskaper om tekniske, ergonomiske og kommunikative forskjeller mellom trykte medier og digitale medier, samt mellom digitale enheters ulike skjermstørrelser
  • har grunnleggende kunnskaper om fagterminologi og begreper som brukes innen interaktiv design  

 

Ferdigheter:

Kandidaten...

  • kan gjøre en tekst lettlest i digitale medier ved bruk av typografiske regler og prinsipper
  • kan bruke HTML og CSS til å utforme enkle nettsider for ulike skjermstørrelser, med typografiske nivåer  

 

Generell kompetanse:

Kandidaten...

  • kan bruke design- og skrifthistorie som referansekilde til egne og andres arbeider
  • kan redegjøre for hvordan tekniske, ergonomiske og kommunikative forskjeller mellom trykte og interaktive skjermbaserte medier gir ulike måter å tenke på når man skal designe for lesing
  • er bevisst på hvilken rolle det skrevne ord har, og hvordan det brukes i dag, i digitale medier

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske øvelser og oppgaver, medstudentrespons, veiledning

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Ingen oppgitt.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Kontinuasjonseksamen: Kandidaten leverer prosjektet på nytt med samme problemstilling.

Pensumlitteratur

Codecademy Online Tutorials. Learn HTML & CSS Programming. [Tilgjengelig gratis via Codecademy: http://www.codecademy.com/tracks/web (praktisk oppgaveløsing estimert til ca. 7 timer). Gratis.]

 

Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites. Indianapolis, IN; Chichester: John Wiley & Sons. ISBN: 9781118871645. 490 sider. Pris: 269,-

 

Lupton, Ellen og Maryland Institute College of Art. 2014. Type on Screen: A Critical Guide for Designers, Writers, Developers, and Students. New York: Princeton Architectural Press. ISBN: 9781616891701. 176 sider. Pris ca. 219,-

 

Williamson, James. 2014. HTML Essential Training. Lynda.com. [Tilgjengelig via Lynda.com: http://www.lynda.com/HTML-tutorials/HTML-Essential-Training/170427-2.html (5 t 55 min opplæringsvideo)]

 

Totalpris for bøker ca. ?

Samlet pris for videokurs ca. 250,¿ pr. måned, basert på årlig abonnementspris på $375.

Samlet sidetall/pensum

Totalt 666 sider + 5 t 55 min videoforelesning + 7 t praktisk oppgaveløsning

Anbefalt litteratur

Brown, Tim. 2014. Tim Brown: Universal Typography (SmashingConf NYC 2014). Varighet: 38:36. 25.12.2012 [Tilgjengelig via Vimeo: https://vimeo.com/106504574 ]

 

Krug, Steve. 2013. Don't Make Me Think. San Francisco, CA: New Riders (Peachpit). ISBN: 9780321965516.

 

Santa Maria, Jason. 2014. On Web Typography. New York: A Book Apart. ISBN: 9781937557065.