Innhold

Muskel- og skjelettlidelser med hovedvekt på:

 • Fibromyalgi
 • Rygg og nakke smerter
 • Artrose
 • Epikondylitt
 • Tendinitt
 • Symptomlindring ved:
  • Bekhterev
  • Artritt

 

Nevrologiske sykdommer med hovedvekt på:

 • Multiple sclerose
 • Hjerneslag
 • Parkinson
 • Bells parese
 • Carpal tunnel syndrom, tidlig fase

 

Hodepine/migrene med hovedvekt på:

 • akutt/kronisk tensjonshodepine
 • migrene
 • hodepine

 

Wei- og Bi-syndromer med hovedvekt på:

 • Bi-syndromers etiologi, patologi og behandlingsprinsipper
 • Wei-syndromers etiologi, patologi og behandlingsprinsipper
 • veiledning i livsstil og kosthold ved Bi og Wei-syndromer

Sham og placbo i akupunkturforskning

Praksis på studentklinikken som behandlerstudent

Gjennom veiledet klinisk praksis, skal studenten utvikle sine terapeutiske og faglig-praktiske ferdigheter slik at studenten gradvis utvikler en selvstendighet og et kritisk blikk på egen praksis.  Studenten skal behandle pasienter med behandlingsmetoder de har lært, og kunne anvende dem i et nært og respektfylt samspill med pasienten.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for årsaker, syndromdifferensiering, diagnostisering, prinsipper for behandling, punktvalg, behandlingsstrategi, råd og veiledning ved sykdommer basert på teori og forskningsresultater
 • forstår akupunkturens begrensninger og kan vurdere om pasienten skal henvises videre til helsepersonell dersom det er mistanke om sykdommer som bør undersøkes/behandles
 • har kunnskap om sham og placebo i akupunkturforskning

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende teori og praktiske ferdigheter i klinisk praksis i møte med pasienter
 • kan stille TKM - diagnose
 • kan planlegge og gjennomføre behandling under veiledning, som innebærer å gi prinsipper for behandling, velge akupunkturpunkter, legge opp en behandlingsstrategi, gi råd og veiledning, samt anslå prognose
 • kan vise evne til etisk refleksjon når det gjelder samtale med pasienter

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen læring
 • kan handle i tråd med etiske regler og taushetsplikt for helsearbeidere
 • kan gjøre rede for akupunkturbehandling på en forståelig måte for andre helsearbeidere

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

275 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt  

 

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen individuell eller i gruppe av to studenter

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Grunnet forkunnskapskrav vil studenten kunne benytte alle høyskolens gjentaks- og kontinuasjonstilbud. Uavhengig om det er høst- eller våremne. 

Pensumlitteratur

Bai L, Cui F, Zou Y, Lao L. Acupuncture de qi in stable somatosensory stroke patients: relations with effective brain network for motor recovery. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013: 197238.  doi:  10.1155/2013/197238 12 s. [Tilgjengelig fra: https://www.hindawi.com/journals/ecam/2013/197238/]

Cao H, Liu J, Lewith G. Traditional Chinese Medicine for Treatment of Fibromyalgia: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Altern Complement Med. 2010 Apr; 16(4):397-409. 12 s. [Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3110829/]

Ching N. Akupunktur og sykdomsbehandling: et opslagsværk for akupunktører. København: Klitrosen; 2008. s. 411-430, 473-502. 50 sider. ISBN 9788792041104. Pensum på flere emner.

Da Silva AN. Acupuncture for migraine prevention. Headache. 2015 Mar;55(3):470-3. 3 s. [Legges ut på Luvit]

Filshie J, White A, Cummings M. Medical Acupuncture. a western scientific approach. 2 utg. Amsterdam: Elsevier: 2016. 715 s. s. 278-313, 422-432, 434, 592-597, 599.  ISBN: 9780443071775. [Pensum på flere emner] 

Heyerdahl O, Lystad N. Lærebok i Akupunktur. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. 397 s. s. 369-384. 16 s. ISBN 9788215021201. [Pensum på flere emner]. 

Karpatkin HI, Napolione D, Siminovich-Blok B. Acupuncture and multiple sclerosis: a review of the evidence. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:972935, 8 s. doi: 10.1155/2014/972935  [Tilgjengelig fra: https://www.hindawi.com/journals/ecam/2014/972935/]

Kong JC, Lee MS, Shin BC, Song YS, Ernst E. Acupuncture for functional recovery after stroke: a systematic review of sham-controlled randomized clinical trials. CMAJ. 2010 Nov;182(16):1723-9. 7 s. [Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2972322/]

Li K, Zhang Y, Ning Y, Zhang H, Liu H, Fu C, et al. The effects of acupuncture treatment on the right frontoparietal network in migraine without aura patients. J Headache Pain. 2015 Dec;16(33). doi:  10.1186/s10194-015-0518-4 14 s. [Tilgjengelig fra: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4411327/]

Lo MY, Ong MW, Chen WY, Sun WZ, Lin JG. The Effects of Acupuncture on Cerebral and Muscular Microcirculation: A Systematic Review of Near-Infrared Spectroscopy Studies. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:839470, 9 s. doi: 10.1155/2015/839470.  [Tilgjengelig fra: https://www.hindawi.com/journals/ecam/2015/839470/]

Maciocia G. The Practice of Chinese Medicine. The Treatment of Diseases with Acupuncture and Chinese Herbs. 2. utg. London: Churchill Livingstone; 2008. 1501 s. s.1-64, 973-1023, 1055-1128, 1171-1190, 1219-1254. 243 s. ISBN 9780443074905. [Pensum på flere emner].

MacPherson H, Maschino AC, Lewith G, Foster NE, Witt CM, Vickers AJ. Characteristics of acupuncture treatment associated with outcome: an individual patient meta-analysis of 17,922 patients with chronic pain in randomised controlled trials. Acupuncture Trialists' Collaboration. PLoS One. 2013 Oct 11;8(10):e77438. 10 s. [Tilgjengelig fra: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3795671/]

Maeda Y, Kettner N, Lee J, Kim J, Cina S, Malatesta C, et al. Acupuncture-evoked response in somatosensory and prefrontal cortices predicts immediate pain reduction in carpal tunnel syndrome. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:795906. 12 s.doi: 10.1155/2013/795906 [Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3703406/]

Møller F. Meridianforløpene i Tradisjonell Kinesisk Medisin. Oslo: Akupunkturhøyskolen; 2011. 135 s. [Pensum på flere emner].

Møller F. Akupunkturpunkter i tradisjonell kinesisk medisin, 5. utg. Oslo: Akupunkturhøyskolen; 2011. 262 s. [Pensum på flere emner].

Vickers AJ, Linde K. Acupuncture for chronic pain. JAMA. 2014 Mar; 311(9):955-6 .4 s. [Tilgjengelig fra: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1835483]

White A, Foster E, Cummings M, Barlas P. Acupuncture treatment for chronic knee pain: a systematic review. Rheumatology. 2007 Mar; 46(3):384-90. 7 s. [Tilgjengelig fra: http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/46/3/384.long ]

Xu SB, Huang B, Zhang CY, Du P, Yuan Q, Bi GJ, et al. Effectiveness of strengthened stimulation during acupuncture for the treatment of Bell palsy: a randomized controlled trial. CMAJ. 2013 Apr;185(6):473-8. 6 s. [Tilgjengelig fra: http://www.cmaj.ca/content/185/6/473.longl]

Yan H, Su Y, Chen L, Zheng G, Lin X, Chen B, et al Rehabilitation for the management of knee osteoarthritis using comprehensive traditional Chinese medicine in community health centers: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2013 Nov;14:367. 13 s. doi:10.1186/1745-6215-14-367.  [Tilgjengelig fra: http://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1745-6215-14-367]

Samlet sidetall/pensum

482 sider

Anbefalt litteratur

Chan HPY et al. Acupuncture for Stroke Rehabilitation. Boulder: Blue Poppy Press;  2006. 196 s.[Kan kjøpes direkte fra Blue Poppy Press: http://www.bluepoppy.com/Acupuncture-for-Stroke-Rehabilitation/productinfo/STROKE/]

Carlson H, Colbert A, Frydl J, Arnall E, Elliot M, Carlson N. Current options for nonsurgical management of carpal tunnel syndrome. Int J Clin Rheumtol. 2010 [Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2871765/

Hopwood V, C Donellan. Acupuncture in Neurological Conditions. London: Churchill Livingstone; 2010. 211 s. ISBN: 9780702030208.

Speed C. Acupuncture's role in tendinopathy: new possibilities. Acupunct Med. 2015 Feb;33(1):7-8. doi: 10.1136/acupmed-2014-010746. [Tilgang fra: http://aim.bmj.com/content/33/1/7.long]

 

Terry R, Perry R, Ernst E. An overview of systematic reviews of complementary and alternative medicine for fibromyalgia. Clin Rheumatol 2012 Jan; 31(1):55-66