Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

Gynekologi

 • Amenore
 • Dysmenore
 • Premenstruelt syndrom
 • Menopause
 • Infertilitet/IVF-behandling
 • Polycystisk ovariesyndrom
 • Endometriose

Søvnproblematikk

 • Insomni
 • Somnolens

Nyre- og urinveisykdommer

 • Cystitt, akutt og tilbakevendende
 • Inkontinens

Andrologi

 • Prostatabesvær/Prostatitt
 • Nedsatt sædkvalitet
 • Impotens

Praksis på studentklinikken som behandlerstudent

Gjennom veiledet klinisk praksis, skal studenten utvikle sine terapeutiske og faglig-praktiske ferdigheter slik at studenten gradvis utvikler en selvstendighet og et kritisk blikk på egen praksis.  Studenten skal behandle pasienter med behandlingsmetoder de har lært.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for årsaker, syndromdifferensiering, diagnostisering, prinsipper for behandling, punktvalg, behandlingsstrategi, råd og veiledning ved sykdommer basert på teori og forskningsresultater
 • forstår akupunkturens begrensninger og vurdere om pasienten skal henvises videre til helsepersonell dersom det er mistanke om sykdommer som bør undersøkes/behandles
 • kjenner til og kan oppdatere sin kunnskap gjennom nasjonale og internasjonale forskningsarbeider

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende teori og praktiske ferdigheter i klinisk praksis i møte med pasienter
 • kan stille TKM - diagnose
 • kan planlegge og gjennomføre behandling under veiledning, som innebærer å gi prinsipper for behandling, velge akupunkturpunkter, legge opp en behandlingsstrategi, gi råd og veiledning, samt anslå prognose
 • kan vise evne til etisk refleksjon når det gjelder samtale med pasienter
 • kan finne frem til, kritisk vurdere og korrekt anvende varierte faglige refleksjoner som inkluderer forskning og benytter dette til å utrede problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen læring
 • kan handle i tråd med etiske regler og taushetsplikt for helsearbeidere
 • kan gjøre rede for akupunkturbehandling på en forståelig måte for andre helsearbeidere

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

300 timer

Arbeidslivstilknytning

Praksis på studentklinikken

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes. Pasienter benyttes for klinisk forståelse. Pasientorganisasjoner benyttes.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter) med muntlig fremføring

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/ Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 30 minutter forberedelse og 25 minutter eksaminasjon

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon er lik ordinær eksamen, men gjennomføres individuelt. 

Pensumlitteratur

Alraek T, Soedal LI, Fagerheim SU, Digranes A, Baerheim, A.  Acupuncture Treatment in the Prevention of Uncomplicated Recurrent Lower Urinary Tract Infections in Adult Women. Am J Public Health. 2002;92(10):1609-11.[Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447293/ ]

Ching N. Akupunktur og sykdomsbehandling: et opslagsværk for akupunktører. København: Klitrosen; 2008. 555 s. Pensum: 127- 214, 215-257, 395-410, 503-514. ISBN 9788792041104. [Pensum på flere emner.]

Donoyama N, Hotoge S, Ohkoshi N. Acupuncture might have contributed to improving amenorrhoea in a top athlete. Acupunct Med. 2011 Dec;29(4):304-6. doi: 10.1136/acupmed.2011.010081. 4 sider [Tilgang fra: http://aim.bmj.com/content/29/4/304.long ]

Jerng UM, Jo J-Y, Lee S, Lee J-M, Kwon O. The effectiveness and safety of acupuncture for poor semen quality in infertile males: a systematic review and meta-analysis. Asian J Androl. 2014;16(6): 884-91. [Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4236334/]

Lim CED, Ng RWC, Xu K, Cheng NCL, Xue CCL, Liu JP, Chen N. Acupuncture for polycystic ovarian syndrome. Cochrane Database Syst Rev. Mai  2016; (5): CD007689. DOI: 10.1002/14651858.CD007689.pub3. 55 sider. [Tilgang fra: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007689.pub3/full]

Lund I, Lundeberg T. Is acupuncture effective in the treatment of pain in endometriosis? J Pain Res.  2016 Mar 24;9:157-65. doi: 10.2147/JPR.S55580. [Tilgang fra:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4818044/]

Maciocia G. Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine. 2. utg. London: Churchill Livingstone; 2011.1092 s. Pensum: 357-377, 685-768, 849-922. ISBN 9780443104220. 

Maciocia G. The Practice of Chinese Medicine: the Treatment of Diseases with Acupuncture and Chinese Herbs. 2. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2008. 1546 s. Pensum: 407-436, 837-870, 875-885, 925-944, 1283-1312. ISBN 9780443074905. 

Montakab H. Acupuncture for Insomnia: sleep and Dreams in Chinese Medicine. Stuttgart: Thieme; 2012. 164 s. Pensum: 1-67. ISBN: 978-3131543318. 

OReilly E, Sevigny M, Sabarre K-A, Phillips KP. Perspectives of complementary and alternative medicine (CAM) practitioners in the support and treatment of infertility. BMC Complement and Alt Med. 2014 Oct 14;14:394. 8 sider. doi: 10.1186/1472-6882-14-394.[Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4200233/ ]                                                                   

Posadzki P, Zhang J, Lee MS, Ernst E. Acupuncture for Chronic Nonbacterial Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome: A Systematic Review. J Androl. 2012 Jan-Feb;33(1):15-21. doi: 10.2164/jandrol.111.013235. [Tilgang fra: https://www.researchgate.net/publication/50850703_Acupuncture_for_Chronic_Nonbacterial_ProstatitisChronic_Pelvic_Pain_Syndrome_A_Systematic_Review ]

Smith CA, Armour M, Zhu X, Li X, Lu ZY, Song J. Acupuncture for dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 18;(4): CD007854. Pensum: 2-5. 4 s. DOI: 10.1002/14651858.CD007854.pub3. [Tilgang fra: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007854.pub3/abstractl ]

Zheng-tao Lv, Wen Song, Jing Wu, Jun Yang, TaoWang, Cai-huaWu et al. Efficacy of Acupuncture in Children with Nocturnal Enuresis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 320701. 13 sider. [Tilgang fra: https://www.hindawi.com/journals/ecam/2015/320701/ ]

Avis NE, Coeytaux RR, Isom S, Prevette K, Morgan T. Acupuncture in Menopause (AIM) study: a pragmatic, randomized controlled trial. Menopause. 2016 Jun;23(6):626-37. DOI: 10.1097/GME.0000000000000597. [Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4874921/]

Digitalt kompendie i Klinisk akupunktur legges ut på Canvas av emneansvarlig og inneholder:

Alraek T, Baerheim A. The Effect of Prophylactic Acupuncture Treatment in Women with Recurrent Cystitis: kidney patients fare better. J Altern Complement Med. 2003;9(5):651-8.

Chang SC,  Hsu CH, Hsu CK, Yang S SD, Chang SJ. The Efficacy of Acupuncture in Managing Patients With Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome: A Systemic Review and Meta-Analysis. Neurourol Urodyn. 2016; Jan 6. doi: 10.1002/nau.22958. 8 sider.

Shergis JL, Ni X, Jackson ML, Zhang AL, Guo X, Li Y, Lu C, Xue CC. A systematic review of acupuncture for sleep quality in people with insomnia. Complement Ther Med. 2016 Jun;26:11-20. doi: 10.1016/j.ctim.2016.02.007.

Tsai M-Y, Liu C-T, Chang C-C,Chen S-Y, Huang S-T. Overview of the relevant literature on the possible role of acupuncture in treating male sexual dysfunction. Acupunct Med. 2014;32(5):406-10. doi:10.1136/acupmed-2014-010592.

Witt CM, Reinhold T, Brinkhaus B, et al. Acupuncture in patients with dysmenorrhea: a randomized study on clinical effectiveness and cost-effectiveness in usual care. Am J Obstet Gynecol. 2008;198(2):166.e1-166.e8.  doi: 10.1016/j.ajog.2007.07.041.

Samlet sidetall/pensum

885 sider

Anbefalt litteratur

Norsk Legemiddelhåndbok. Søvnvansker. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok. [Tilgjengelig fra: http://legemiddelhandboka.no/ ]

Maciocia G. Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine. 2. utg. London: Churchill Livingstone; 2011. 1092 s., 1-356, 378-445. ISBN: 9780443104220.

Maciocia G. The Psyche in Chinese Medicine: Treatment of Emotional and Mental Disharmonies with Acupuncture and Chinese Herbs. London: Churchill Livingstone; 2009. 692 s. ISBN: 978-0702029882.

Merknader

Anbefalte forkunnskapskrav: bestått i emnene Akupunkturpunkter iht anatomi og funksjon, Filosofi og medisinsk historie, Diagnostisering og praktiske ferdigheter, Differensiering av syndromer og Triggerpunkt og smertefysiologi del .