Innhold

 • Prosjektarbeid som arbeidsform
 • Initiering og organisering av prosjekter
 • Målformulering, planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • Prosjektledelse, samarbeid og kommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten har

 • bred kunnskap om prosjekt som organisasjons- og arbeidsform
 • kunnskap om teamsammensetning 
 • rolle- og oppgaveforståelse
 • bred kunnskap om gjennomføring og ledelse av et prosjekt

 

Ferdigheter:

Studenten kan 

 • utvikle og begrunne en prosjektplan med påfølgende gjennomføring og ledelse av et prosjekt

 

Generell kompetanse:

Studenten er i stand til

 • å resonere over utviklingen av prosjektarbeid som arbeidsform i samfunns- og arbeidslivet
 • å drøfte relevante profesjonelle etiske dilemmaer

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, gruppearbeid, case- og prosjektarbeid, presentasjoner

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt.

Pensumlitteratur

Andersen, E.S. 2005. Prosjektledelse: et organisasjonsperspektiv. Oslo: NKI¿forl. ISBN: 9788256261291. 375 s. Pris ca. 677,-

 

Westhagen, Harald, Ole Faafeng, Kjell Gunnar Hoff, Tor Kjeldsen og Erik Røine. 2008. Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse. 6. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205383616. 352 s. Pris ca. 469,-

Samlet sidetall/pensum

Totalt: 727 sider

Anbefalt litteratur

.