Innhold

Praktisk journalistikk:

  • forberede studentene på etterfølgende praksis
  • oppøving av skrivehastighet
  • praktisk jobbing med ulike stoffområder

Publisering i nettavis

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten har kunnskaper om å skrive for nettavis og hva som særpreger journalistikk i nettavis.

 

Ferdigheter:

  • Kandidaten kan produsere journalistiske artikler raskt og effektivt, skrive målrettet for nettaviser samt beherske ulike journalistiske stoffområder og kunne formidle stoff fra disse i en nettavis.

 

Generell kompetanse:

  • Kandidaten har innsikt i journalistikkens rolle i en digital hverdag.
  • Kandidaten har forståelse for etiske problemstillinger i nettjournalistikk og innenfor de ulike stoffområdene.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, verksted

Anbefalt tidsbruk

170

Arbeidslivstilknytning

Det er anledning til å publisere arbeidene i dette emnet i reelle medier. Praksisperioden kommer direkte etter at dette emnet er fullført.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Dalen, Ove. 2009. Effektiv nettskriving. Oslo: Cappelen akademisk forlag. ISBN: 9788202287863 s. 17-147= 130 sider. Pris ca. 529,-

 

NRK. Del dine bilder #nrktroms. Lesedato 20. mai 2016: http://www.nrk.no/troms/del-dine-bilder-_nrktroms-1.12236707

 

Otterdal, Magne. 2012. Næringslivsjournalistikk: En innføring. Kristiansand: IJ-forlaget. ISBN: 9788271473549. Sider: 132. Pris: ca. 299,- 

 

Roppen, Johan. 2012. Ideutvikling i redaksjonelle og kommunale nettmedia. Samfunns og næringslivsforskning. Arbeidsnotat, 07/12. 33 sider. [Tilgjengelig via Bibsys Brage: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/166852 ]

 

Thune, Henrik. 2009. "Hvem kan redde utenriksjournalistikken?" Aftenposten. 8. mai. [Lesedato 20. mai: https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002200905085701&serviceId=2 ]

 

Kompendium i emnet NAV2101 Nettavis legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Ottesen, Rune og Arne Krumsvik. 2008. Journalistikk i en digital hverdag. Fredrikstad: IJ forl. Utdrag: S. 16-18, 46-52, 103-108, 112-118 og 136-143.

 

Sundvor, Egil. 2008. Forbrukarjournalistikk. Kristiansand: IJ-forl. Side 27-40, 45-47 og 49-57

Samlet sidetall/pensum

500

Anbefalt litteratur

.