Innhold

Emnet inneholder undervisning i eksponeringsteknikker brukt i ulike romlige sammenhenger. Det vil bli lagt vekt på hvordan rom kommuniserer i en kommersiell sammenheng, der konsept og scenografi er viktige virkemidler, samt på funksjonalitet og inkluderende design i praksis.  

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten...

  • har kunnskap om konseptuelle rom
  • har kunnskap om eksponeringsteknikker
  • har kunnskap om materialbruk for ulike miljø og brukere
  • har kunnskap om inkluderende design i praksis  

 

Ferdigheter:

Kandidaten...

  • kan planlegge rom for eksponering 
  • kan bruke inkluderende design i offentlig miljø
  • kan ta begrunnede valg forankret i faglig kunnskap  

Generell kompetanse:

Kandidaten...

  • kan tilrettelegge for eksponering og salg av varer og tjenester i rom som er tilgjengelig for alle målgrupper
  • kan planlegge rom med bærekraftig og inkluderende design
  • kan reflektere over egen læringsprosess

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Befaring i butikker, eventuelt ekstern forelser i fra bransjen.

Bruker reell oppdargsgiver/ case om mulig. Da også tilbakemeldinger i fra reell oppdragsgiver.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Green, William.2001. Store Design: A Complete Guide to Designing Successful Retail Stores. Zippy Books. ISBN: 9780615676395. Sider: 258. Pris: ca. 299,-

 

Klingenberg, Ellen. 2015. Interiørarkitektur. Oslo: Spartacus forlag AS. ISBN:9788230401644. Sider: 305-315. Pris: ca 449 kr.

 

Mesher, Lynne. 2010. Basics Interior Design 01: Retail Design. Lausanne: AVA Publishing. ISBN: 9782940411221. Sider: 184 Pris: ca. 299,-

Samlet sidetall/pensum

Samlet antall sider: 452.

Anbefalt litteratur

Ingen