Innhold

Emnet skal bevisstgjøre studenten gjennom å sette fokus på deres evne til å oppleve, vurdere og analysere omgivelser, form og rom.  

Videre skal emnet gi kompetanse slik at studenten kan kommunisere romlig gjennom å bearbeide og tilpasse arkitektoniske- og scenografiske virkemidler.  

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har kunnskap om:

 • utvikling av konseptuelle løsninger
 • arkitektoniske virkemidler
 • scenografiske virkemidler
 • antropometri
 • ergonomi  

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • formidle konseptuelle romlige opplevelser
 • tilpasse arkitektoniske og scenografiske virkemidler en romlig sammenheng
 • tilpasse form og størrelser i forhold til bruker og rom  

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • kommunisere gjennom arkitektoniske virkemidler i en yrkesfaglig sammenheng
 • bruke forskjellige grader av scenografi i en yrkesfaglig sammenheng
 • planlegge og gjennomføre et prosjekt med fokus opplevelse og funksjon for alle

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Bærekraftig design, kreativitet og prosjektstyring

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon  

Anbefalt tidsbruk

170  

Arbeidslivstilknytning

Tilpasses 

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen (basert på oppgave)

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Asmervik, Sigmund. 2009. Universell utforming: byer, hus, parker og transport for alle. Trondheim: Akademika. ISBN:9788251923903 Sider: 100 Pris: ca. 315,-

 

Klingenberg, Ellen. 2015. Interiørarkitektur. Spartacus forlag AS. ISBN:978-82-304-0164-4. Sider: 123-139 + 144-150 + 164-171 + 178-190 + 192-209 + 262-265 + 266-275. Sider: 75. Pris: ca 449,-

 

Nordberg-Schulz, Christian. 1992. Mellom jord og himmel: en bok om steder og hus. 2. utg. Oslo: Pax ISBN: 9788253015859. Sider: 138. Pris: ca. 199,-

 

Tanizaki, Junichiro. 1977. In Praise of Shadows. Leete´s Island Books. ISBN:9780099283577 Sider: 80 Pris: ca. 99,-

 

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer:

220.300 Universell utforming. Oversikt.

220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger.

220.335 Dimensjonering for rullestol. (m. rampe)

320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov.

323.101 Adkomst til arbeids- og publikumsbygninger.

324.301 Utforming av trapper.

379.201 Toaletter for ansatte og publikum.

536.112 Rekkverk.

(Fritt tilgjengelig på web gjennom skolens abonnementsordning: http://bks.byggforsk.no) Lesedato 5. februar 2014.

Samlet sidetall/pensum

443 sider

Anbefalt litteratur

Ingen