Innhold

Emnet er en innføring i grafisk design som narrativt verktøy i trykte medier, med utgangspunkt i en redaksjonell kontekst.

Med en konseptuell tilnærming til historiefortellende design i trykte medier, fokuserer emnet på mulighetene som ligger i format, taktilitet, og interaksjon. Emnet gir en videreføring av dramaturgi, narrative virkemidler, typografi, bildekommunikasjon og layout i trykte medier. Studentene får i dette emnet også en grunnleggende innføring i visualisering av data.

Emnet gir også en innføring i å gjøre dokumenter klare til trykksakproduksjon. 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har kunnskaper om:

  • tolking av tekst og innhold
  • tekst, bilder, dramaturgi, materialer og format som narrative virkemidler
  • toneangivende miljøer innen nyskapende historiefortellende design i trykte medier

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

  • utvikle konsept, skaffe og tilrettelegge innhold og designe en historiefortellende løsning for trykte medier
  • benytte emnebetoning som virkemiddel i en historiefortellende designløsning

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

  • fortelle en historie i trykte medier med bevisst bruk av visuelle virkemidler basert på et strategisk utgangspunkt

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design  

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske øvelser og oppgaver, veiledning

Anbefalt tidsbruk

200  

Arbeidslivstilknytning

Ingen oppgitt.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Caldwell, Cath og Yolanda Zappaterra. 2014. Editiorial Design: Digital and Print. London: Laurence King. ISBN: 9781780671642. 240 sider. Pris ca. 279,-

 

Lupton, Ellen. 2010. Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. New York: Princeton Architectural Press. ISBN: 9781568989693. 224 sider. Pris ca. 219,-

 

McCue, Claudia. 2015. Print Production Fundamentals. Lynda.com. Lesedato 21. april 2016: http://www.lynda.com/course-tutorials/Print-Production-Fundamentals/100221-2.html. (4 t 26 min opplæringsvideo) Pris ca. 250,-

 

Rannem, Øyvin. 2012. Typografi og skrift. 2. utg. Oslo: Abstrakt [Kap. 6-12. Totalt 132 sider]. ISBN: 9788279353430. (Pris ca. 445,- men er samme bok som i emnet «Design for lesing i trykte medier»)

 

Aarønes, Lars. 2007. Sjanger: Bruksbok for journalister. Oslo: Komma. ISBN: 9788292218143. 168 sider. Pris ca. 369,-

 

Totalpris for bøker ca. 920,-

 

Pris for videokurs ca. 250,- pr. mnd. basert på årlig abonnementspris på $375.

Samlet sidetall/pensum

Totalt 764 sider

Anbefalt litteratur

Ingen tilleggslitteratur