Innhold

 • Metabolisme av de energigivende næringsstoffene
  • Karbohydrater
  • Protein
  • Fettstoffer
  • Alkohol
 • Beregning og vurdering av næringsstoffinntak og energifordeling
 • Integrert metabolisme

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan...

 • redegjøre for metabolisme av karbohydrater, protein og fett, samt effekter og metabolisme av alkohol

 • gjøre rede for viktige biokjemiske og fysiologiske forhold og mekanismer som har betydning for de energigivende næringsstoffers fordøyelse og omsetning

 • gjøre rede for den metabolske reguleringen under ulike situasjoner i kroppen, som faste, absorpsjon, fysisk aktivitet og sult.

 • beskrive anbefalinger og grunnlaget for anbefalinger for inntak av energi totalt og de energigivende næringsstoffene

 • gjøre rede for hvordan man estimerer og vurderer næringsstoffinntak

 

Ferdigheter

 Kandidaten kan..

 • beregne og vurdere næringsinnhold og energifordeling i kosten i forhold til næringsstoffsanbefalinger

 • gi relevante kostråd på bakgrunn av beregninger av næringsstoffinntak og næringsstoffanbefalinger  

 

Generell kompetanse

 Kandidaten kan...

 • jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor biokjemi og ernæringsfysiologi

 • anvende faglige kunnskaper og ferdigheter i felles kunnskapsbygging gjennom gruppearbeid

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening; blodsukkerforsøk og kostregistrering

42 timer teoretisk undervisning/12 timer praktisk ferdighetstrening

Anbefalt tidsbruk

Ca 270

Arbeidslivstilknytning

Besøk av eksterne gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

Pensumlitteratur

*Drevon CA, Blomhoff R, red. Mat og medisin: lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utg. Kristiansand: Cappelen Damm høyskoleforl; 2012. ISBN: 9788276349672. Kap. 10. Totalt ca. 20 sider. Pris: ca. 199,-

Ferrier DR. Biochemistry. 6. utg. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2014. I serie: Lippincotts Illustrated Reviews. ISBN: 9781451187533. Unit I, II, III, IV, V. Kap. 23, 24, 25. Totalt ca. 340 sider. Pris ca. 409,-

*Frayn KN. Metabolic regulation: a human perspective. 3. utg. Chichester : Wiley-Blackwell; 2010. ISBN: 9781405183598. Kap 5, 6, 7, 8, 9, 11 og 12. Totalt 237 sider. Pris ca. 549,-

Helsedirektoratet. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Oslo: Helsedirektoratet; [2014]. 27 sider.[Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet]

Nordic Council of Ministers. Nordic nutrition recommendations 2012: integrating nutrition and physical activity. 5. utg. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2014. ISBN: 9789289326704. Kap. 1, 2, 3. Totalt 85 sider. [Elektronisk tilgjengelig: http://www.norden.org/no/tema/nordic-nutrition-recommendation]

*Ross AC et al., red. Modern Nutrition in Health and Disease. 11. utg. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins 2013. ISBN: 9781605474618. Kap. 50. Totalt ca. 17 s. Pris ca. 1679,-

Artikler:  

Cederbaum AI. Alcohol metabolism. Clin Liver Dis. 2012 Nov;16(4):667-85. 19 s.[Elektronisk tilgjengelig: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3484320/]

*Bøker som benyttes i flere emner

Samlet sidetall/pensum

Totalt 726 sider

Anbefalt litteratur

*Ross CA et al., red. Modern Nutrition in Health and Disease. 11. utg. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2014. ISBN: 9781605474618. Pris: ca. 1679,-

Salway JG. Metabolism at a Glance. 3. utg. Malden : Blackwell; 2004. ISBN: 9781405107167. Pris:ca.389,-