Innhold

Triggerpunkt:

 • triggerpunkter og myofascielle smerte-syndromer
 • teorigrunnlaget innen triggerpunktbehandling
 • identifikasjon og behandling av de viktigste triggerpunktene

 

Smerte i TKM og vestlig medisin

 • smertefysiologi
 • vitenskapelige forklaringsmodeller når det gjelder smerte
 • betydning av kulturelle forhold i smerteopplevelse
 • differensiering av akutt og kronisk smerte
 • behandlingsprinsipper for smerte i TKM

 

Elektroakupunktur

 • utstyr og virkningsmekanismer
 • anvendelsesmetoder i forhold til ulike kliniske tilstander

 

Farlige og sikre innstikk:

 • gjennomgang av hva som kan være potensielt farlig ved bruk av akupunktur
 • fokus på følgende potensielle skader med hovedvekt på:
  • pneumothorax
  • infeksjoner
  • nerveskader
  • suboccipitale triangel
  • pasienter som går på blodfortynnende medisiner

 

Praksis på studentklinikken som behandlerstudent

Gjennom veiledet klinisk praksis, skal studenten utvikle sine terapeutiske og faglig-praktiske ferdigheter slik at studenten gradvis utvikler en selvstendighet og et kritisk blikk på egen praksis. Studenten skal behandle pasienter med behandlingsmetoder de har lært, og kunne anvende dem i et nært og respektfylt samspill med pasienten.

Læringsutbytte

Studenten kan/har etter endt emne:

Kunnskap

 • gjøre rede for triggerpunkt teori
 • gjøre rede for smertefysiologi
 • gjøre rede for de viktigste vitenskapelige forklaringsmodeller for hvordan akupunktur kan påvirke smerte
 • kjenne til akupunkturforskning på smerter
 • kjenne til hvordan kulturell bakgrunn kan skape ulik smerteopplevelse
 • forklare forskjellen på behandling av akutt og kronisk smerte
 • kjenne til virkningsmekanismene ved bruk av strøm på akupunkturpunktene

Ferdigheter

 • overføre teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter til pasientbehandling
 • undersøke, palpere og behandle triggerpunkter 
 • anvende elektroakupunktur i klinisk praksis
 • mestre akupunkturteknikken slik at risiko for skader og infeksjon minimeres 
 • demonstrere god relasjon til og kommunikasjon med pasienten
 • foreta en førstegangs og oppfølgende konsultasjon av pasient, samt registrere sine funn
 • planlegge og gjennomføre behandling under veiledning
 • vurdere symptomer på gule og røde flagg og sende videre til medisinsk personell

Generell kompetanse

 • forstå sin begrensing og ikke gå utover kunnskap han/hun ikke behersker
 • vise at han/hun har respekt for andres smerter og grenser samt vise ydmykhet og ansvarsbevissthet
 • ivareta etikk og taushetsplikt i møte med pasient, bruker og annet helsepersonell
 • vurdere samarbeid med andre yrkesgrupper i helse- og sosialsektoren 

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

350 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforeleser fra sektoren benyttes

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 30 minutter forberedelse, 25 minutter eksaminasjon

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Birch S, Alræk T, Norheim, A J.  Acupuncture Adverse Events in China: A Glimpse of Historical and Contextual Aspects. J  Altern Complement Med. 2013 Oct;19(10) 845-850. 6 s. [Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3804079/]

 

Dunning J, Butts R, Mourad F, Young I, Flannagan S, Perreault T. Dry needling: a literature review with implications for clinical practice guidelines. Phys Ther Rev. 2014 Aug;19(4):252-265. 14 s.[Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4117383/]

 

Filshie J, White A, Cummings M. Medical Acupuncture. a western scientific approach. 2 utgave. Edinburgh: Elsevier: 2016. s. 73-85, 167-190, 214-232, 315-344. [Pensum på flere emner] ISBN 9780443071775. Pris: ca. 529,-

 

Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Schünke M, Schulte E, Schumacher U, et.al. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 2. utg. New York: Thieme; 2013. 694 s. [Pensum på flere emner] ISBN: 9781604067477. Ca. 200 s.  Pris: ca. 729,-

 

Heyerdahl O, Lystad N. Lærebok i Akupunktur. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. . S. 243-248, 295-330. 42 s. [Pensum på flere emner.] ISBN: 9788215021201. Pris: ca. 699,-

 

Inanç BB. Acupuncture Stimulation Analyzed from Multiple Aspects of Western Medical Science. Acupunct Electrother Res. 2016;41(1):21-37. [Legges ut på Luvit]

 

Itoh K, Saito S, Sahara S, Naitoh Y, Imai K, Kitakoji K. Randomized trial of trigger point acupuncture treatment for chronic shoulder pain: a preliminary study.J Acupunct Meridian Stud. 2014 Apr;7(2):59-64. 6 s. [Tilgang fra: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2005290113000526]

 

Liu L, Skinner MA, McDonough SM, Baxter GD. Traditional Chinese Medicine acupuncture and myofascial trigger needling: The same stimulation points? Complement Ther Med. 2016 Jun;26:28-32. doi: 10.1016/j.ctim.2016.02.013. [Tilgang fra: http://search.proquest.com.proxy.helsebiblioteket.no/docview/1794239507?accountid=172203]

 

Møller F. Meridianforløpene i Tradisjonell Kinesisk Medisin. Oslo: Akupunkturhøyskolen; 2011. 135 s. Pris: ca. 500,- [Pensum på flere emner.]

 

Møller F. Akupunkturpunkter i Tradisjonell Kinesisk Medisin, 5. utg. Oslo: Akupunkturhøyskolen; 2011. 262 s. Pris: ca. 500,-. [Pensum på flere emner.]

 

Muscolino J. The Muscle and Bone Palpation Manual. 2. utg. New York: Churchill Livingstone; 2016. 561 s. Kap 10-20. 357 s. ISBN 9780323221962  Pris: ca. 559,-

 

Wheway J, Agbabiaka TB, Ernst E.  Patient safety incidents from acupuncture treatments: A review of reports to the National Patient Safety Agency.  Int J Risk Saf Med. 2012 Jan; 24(3):163-9. 7 s. [Legges ut på Luvit]

 

Xu S, Wang L, Cooper E, Zhang M, Manheimer E, Berman B. et.al. Adverse Events of Acupuncture: A Systematic Review of Case Reports. Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013:581203. doi: 10.1155/2013/581203. Epub. 16 s. [Tilgang fra: http://search.proquest.com.proxy.helsebiblioteket.no/docview/1710734919?accountid=172203] 

Samlet sidetall/pensum

Totalt 757 sider

Anbefalt litteratur

Cagnie B, Castelein B, Pollie F, Steelant L, Verhoeyen H, Cools A. Evidence for the Use of Ischemic Compression and Dry Needling in the Management of Trigger Points of the Upper Trapezius in Patients with Neck Pain: A Systematic Review. Am J Phys Med Rehabil. 2015 Jul;94(7):573-83. [Tilgang fra: http://tinyurl.com/j98m2he]

 

Di Cesare A, Giombini A, Di Cesare M, Ripani M, Vulpiani MC, Saraceni VM. Comparison between the effects of trigger point mesotherapy versus acupuncture points mesotherapy in the treatment of chronic low back pain: a short term randomized controlled trial.  Complement Ther Med. 2011 Feb;19(1):19-26. [Tilgang fra: http://search.proquest.com.proxy.helsebiblioteket.no/docview/1027551009?accountid=172203]

 

Dommerholt J, Layton M, Hooks T, Grieve R. A critical overview of current myofascial pain literature - March 2015. J Bodyw Mov Ther. 2015 Apr;19(2):337-49.

 

Finando D. Trigger Point: Self-Care Manual for Pain-Free Movement. Rochester: Healing Arts Press; 2005. 200 s. ISBN 9781594770807

 

Travell J, Simons D. Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual. 2. utg. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 1999. 626 s. ISBN 9780683307719 (Vol. 1& 2)