Innhold

Meridianlære:

 • historie og filosofi
 • forløp og funksjoner til hovedmeridianene
 • forløp og funksjoner til de sekundære meridianene

Punktlære:

 • teoretisk og praktisk lokalisasjon av 361 akupunkturpunkter med innstikksretning og innstiksdybde

 

Moxa og kopping:

 • moxa og kopping som behandlingsmetode
 • anvendelse og indikasjoner
 • kontraindikasjoner

 

Nåleteknikk:

 • bruk av nåler som behandlingsredskap
 • innsetting og uttaking av nål
 • Deqi

 

Hygiene

 • utstyr
 • i behandling 

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten...

 • kjenner til historien og filosofien bak meridianlæren
 • kan beskrive forløpene til hovedmeridianene og kjenne til forløpene til de sekundære meridianene
 • kan gjøre rede for funksjonene til hovedmeridianene og kjenne til funksjonene til de sekundære meridianene
 • kan beskrive akupunkturpunktenes anatomiske lokalisasjon, innstikksdybde og innstikksretning
 • kan gjøre rede for indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk av moxa og kopping
 • kan beskrive metoder for innsetting og uttaking av nål 
 • kan gjøre rede for begrepet DeQi

 

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • behersker palpasjon og lokalisasjon av anatomiske strukturer relevant for lokalisering av akupunkturpunkter
 • behersker lokalisasjon av akupunkturpunkter
 • behersker moxa og kopping som behandlingsteknikker
 • behersker innsetting og uttaking av nål, og oppnåelse av Deqi
 • kan følge hygieniske retningslinjer for forsvarlig akupunkturbehandling

 

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • identifiserer eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen kunnskapsutvikling/læring
 • viser etisk refleksjon i praktisk øving
 • kan forholde seg kritisk og analytisk til teoretiske perspektiver og praktiske ferdigheter

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Teoriundervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I den praktiske undervisningen demonstrerer faglærer temaet som skal gjennomgås. Dette følges opp med  ferdighetstrening, oppgaveløsning og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

300 timer

Arbeidslivstilknytning

Ingen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk/muntlig individuell eksamen

Varighet: 30 minutter forberedelse, 25 minutter eksaminasjon

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Cheng X, redaktør. Chinese Acupuncture and Moxibustion, 3. utg. Beijing: Foreign Languages Press 2010.  S. 61-83, 89-113, 119-123, 337-347, 350-353, 359-369. 79 sider. ISBN: 9787119059945 Pris: ca. 659,-. Pensum brukes også på andre emner

 

Cao H, Li X, Liu, J. An Uppdated Review of the Efficacy of Cupping Therapy. PLoS One. 2012;7(2):e31793. doi: 10.1371/journal.pone.0031793. Epub 2012 Feb 28. 14 sider. [Tilgjengelig elektronisk via Plosone: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3289625/]

 

Ching N. Akupunkturens grundprincipper. København: Kiltrosen 2012. ISBN: 9788792041173. Pris: ca.1199,- S. 241-358, 417-420. 121 sider. Pensum brukes også på andre emner.

 

Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Schünke M, Schulte E, Schumacher U, mfl. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 2. utg. New York; Stuttgart: Thieme; 2013. 90 s. Kap. 24-28. ISBN: 9781604067477. Pris ca. 779,-. Boken brukes som oppslagsverk for anatomiske lokalisering av akupunkurpunkter. (ca. 200 sider) Pensum brukes også på andre emner.

 

Heyerdahl O, Lystad N. Lærebok i Akupunktur. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget 2013. ISBN: 9788215021201. Pris; ca. 699,- S. 133-138, 229-231. 9 sider. Pensum brukes også på andre emner.

 

Langevin HM, Yandow JA. Relationship of acupuncture points and meridians to connective tissue planes.  Anat Rec. 2002 Dec 15;269(6):257-65. 29 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.10185/abstract;jsessionid=1607D4647630CE448E31EA6C4F48D1C3.f03t02]

 

Møller F. Meridianforløpene i Tradisjonell Kinesisk Medisin. Oslo: Akupunkturhøyskolen 2011. 135 sider. Kr. 500,-. Pensum brukes også på andre emner

 

Møller F. Akupunkturpunkter i tradisjonell kinesisk medisin, 5. utg. Oslo: Akupunkturhøyskolen 2011. 262 sider. Kr 500,-. Pensum brukes også på andr emner.

 

Wang GJ, Ayati MH, Zhang WB. Meridians studies in China a systeamatic review. J Acupunct Meridian Stud. 2010 Mar;3(1):1-9. 10 sider. [Elektronisk tilgjengelig via ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2005290110600015]

 

Wilcox L. What is an Acu-moxa Point? JCM 2006 Feb;80:5-9. 5 sider [Elektronisk tilgjengelig via CK-biblioteket: https://www.jcm.co.uk/what-is-an-acumoxa-point.html]

Samlet sidetall/pensum

754

Anbefalt litteratur

Birch S, Mir MAC, Cuadras MR. Restoring order in health and chinese medicine. Studies for the development and use of qi and the channels. Barcelona: La Liebre de Marzo 2014. ISBN: 9788492470273

 

Chirali IZ. Cupping Therapy. 3.utg. London: Churchill Livingstone 2015. ISBN: 9780702043529.

 

Deadman P, Khafaji M. A manual of Acupuncture. 2. utg. London: Journal of Chinese Medicine Publications 2007. ISBN: 9780951054659.

 

Jia J, Yan Y, Deng J-H, Robinson N, Bovey M, Cui Y-H et al. A review of Omics research in acupuncture: The relevance and future prospects for understanding the nature of meridians and acupoints. Jethpham 140 (2012) 594-603. [Elektronsik tilgjengelig via Science Direct: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874112000475]

 

Maciocia G. The Channels of Acupuncture. London: Churchill Livingstone 2007. ISBN: 9780443074912.

 

Maciocia G. The Foundations of Chinese Medicine. 3. utg. London: Churchill Livingstone 2015. ISBN: 9780702052163