1. studieår 2014–2015

Høst

SIN1100 Salgsintroduksjon
SEL1100 Serviceledelse
MKF1103 Markedsføring
MEO1102 Metode 1 Akademisk lesing og skriving

Vår

STP1100 Salgsteknikker og salgspsykologi
FOH1100 Forhandlinger
OGP1102 Organisasjonspsykologi
FBA1100 Forbrukeradferd

2. studieår 2015–2016

Høst

SST2103 Salgsstrategier
SKA2100 Salgskanaler
MEO2102 Metode II Markedsundersøkelser
BØK2100 Bedriftsøkonomi

Vår

Valgfag Oslo

Valgfag Bergen

3. studieår 2016–2017

Høst

SPR3100 Strategisk prising
FET3100 Forretningsetikk
MVB3102 Merkebygging
ØKS3101 Økonomi og samfunn

Vår