Innhold

- Forskjellige teorier og innfallsvinkler til samskapt innovasjon.  

- Fastsettelse av innovasjonsmål.

- Etnografi og netnography 

- Involvering av konsumenter og partnere.  

- Ledelse av innovasjonssystemer.  

- Verktøy og Metoder for  offline og online samskapning.

- Innovasjon utvikling og implementering

- Praksis i å drive et levende nettsamfunn

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan:

  • Redegjøre for  hvordan merkevarer har blitt bedre koblet til omverdenen og virkningen dette har hatt på merkevarens tilnærming til innovasjon
  • Redegjøre for hvordan merkevarer kan og bør involvere forbrukere og andre interessenter aktivt i prosessen med å utvikle og implementere innovasjon
  • Redegjøre for deltakende tilnærminger til merkevarebygging
  • Forklare hvordan organisasjoner må ha en filosofi om åpenhet for å realisere muligheten til å involvere interessenter

 

Ferdigheter

Kandidaten kan:

  • Anvende ulike metoder for å involvere interessenter i utviklingen av nye produkter og tjenester
  • Bruke online og offline verktøy for å implementere co-creation prosesser

 

Generell kompetanse

Kandidaten er i stand til å reflektere over ulike tilnærminger til merkevarebygging og forstå hvordan forskjellige omstendigheter krever forskjellige metoder.

Emnet inngår i

Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Det vil bli undervist gjennom forelesninger og diskusjoner i klassen.  Aktivitetene vil inkludere bruk at innovasjonsteknikker og eksempler (live cases), studier som tillater aktiv deltakelse fra målgruppene.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil være gjesteforelesninger fra organisasjoner som er aktive i åpen innovasjon og samskaping og et live online forsknings- og innovasjonsprosjekt med en bedrift.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emne

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 5 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Berger, Jonah. 2013. Contagious : How to build word of mouth in the digital age. London: Simon & Schuster. ISBN: 9781471111709. Sider: 242. Pris: ca. 129,-

 

Füller, Johann. 2010. "Refining virtual co-creation from a consumer perspective." California management review, 52(2): 98-122. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=48120552&site=ehost-live&scope=site ]

 

Ind, Nicholas, Clare Fuller og Charles Trevail. 2012. Det samskapte merket: Hvordan samskaping generer innovasjoner og utvikler merker. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202367299. Sider: 223. Pris: ca. 419,-

 

Kozinets, Robert V. 2010. Netnography: Redefined. Los Angeles: Sage. ISBN: 9781446285756. Sider: 222. Pris: ca. 379,-

 

Kozinets, Robert V., Andrea Hemetsberger og Hope Jensen Schau. 2008. "The wisdom of consumer crowds: collective innovation in the age of networked marketing." Journal of Macromarketing, 28(4): 339-354. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35128106&site=ehost-live&scope=site ]

 

Schau, Hope J., Albert M. Muñiz Jr. og Eric J. Arnould. 2009. "How brand community practices create value." Journal of marketing, 73(5): 30-51. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=43550504&site=ehost-live&scope=site ]

 

Suri, Jane F. og Suzanne Gibbs Howard. 2006. "Going deeper, seeing further: Enhancing ethnographic interpretations to reveal more meaningful opportunities for design." Journal of Advertising Research, 46(3): 246-250. [Tilgjengelig via Google Scholar: http://www.webmail.creativeconfidence.com/images/uploads/news/pdfs/jar_2006.pdf ]

 

Digitalt compendium for emnet SMI3100 Sosiale merkevarer og åpen innovasjon vil bli lagt ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Ind, Nicholas. 2014. "How participation is changing the practice of managing brands." Journal of Brand Management, 21(9): 734-742.

 

Kiron, D., Palmer, D., Phillips, A. N., og Kruschwitz, N. 2012. "What managers really think about social business." MIT Sloan Management Review, 53(4): 51-62.

 

Meyassed, Doran, Anna Peters og Nick Coates. 2010. "Sex, Lies and Chocolate: How communities can change the way you think about innovation for good."  Research Conference paper, London March 2010.

Samlet sidetall/pensum

770

Anbefalt litteratur

O'Reilly, Karen. 2008. Key concepts in ethnography. London: Sage. ISBN: 9781412928656.