1. studieår 2014–2015

Høst

OGT1101 Organisasjonsteori
HRS1102 HR-strategi
MKF1103 Markedsføring
MEO1102 Metode 1 Akademisk lesing og skriving

Vår

FPA1100 Forhandling og påvirkning i arbeidslivet
PSS1100 Prosjekt og prosesstyring
OGP1102 Organisasjonspsykologi
FBA1100 Forbrukeradferd

2. studieår 2015–2016

Høst

REP2100 Rekruttering og prestasjonsutvikling
LET2102 Leder- og talentutvikling
MEO2102 Metode II Markedsundersøkelser
BØK2100 Bedriftsøkonomi

Vår

Valgfag Oslo

Valgfag Bergen

3. studieår 2016–2017

Høst

INB3100 Internkommunikasjon og merkebygging
PEL3102 Personalledelse / 6301 Operativ personalledelse via nettstudier
ARB3101 Arbeidsrett
ØKS3101 Økonomi og samfunn

Vår