fire studenter sitter i en trapp og snakker, ler og koser seg
Studentunionen SHK sin logo

Studentunionen Oslo (SHK)

Studentunionen er en nonprofitt studentorganisasjon som er frivillig drevet av studenter, for studenter.

Vi søker deg som ønsker å utvide ditt sosiale nettverk, skape en forskjell for studentene ved Kristiania og oppleve masse gøy.

Dette er en perfekt mulighet for å engasjere seg og skaffe relevant erfaring

BIOS Studentforening

Vi er en studentforening spesielt rettet mot IT studenter på Kristiania. Vi holder bedriftspresentasjoner hvor man kan bli bedre kjent med mulige fremtidige arbeidsgivere. Gjerne over en pils og noe å bite i. Vi har også "code alongs" hvor man kan lære forskjellige ting innen koding. Vi har også pils og prog på utestedet "House of Nerds" hvor vi spiller spill, tar en øl og hjelper hverandre med hverandres kode.

Børsgruppen Kristiania

Vi søker deg som ønsker å utvide ditt sosiale nettverk, spre kunnskap og lære mer om aksjer, investering og fond. Vi arrangerer sosiale arrangement, faglige arrangement og deltar aktivt i Nordnet sin skoleduell.

Dette er en perfekt mulighet for å bli med i et miljø som har samme hobby som deg.

  CMD+Z

  CMD + Z er for deg som er grafisk design-student på Høyskolen Kristiania.
  Vi arrangerer sosiale eventer for studenter, bedriftspresentasjoner og workshops.

  CRUX

  CRUX lager arrangementer for innsyn i markedsføringsbransjen, av og for studenter ved Høyskolen Kristian

  Cybersikkerhet

  Linjeforening som tilbyr:

  • Bedriftpresentasjoner innenfor informasjonssikkerhet for å få et nettverk med bedrifter
  • Sosiale arrangementer for å bli bedre kjent med folk fra samme fagmiljø
  • Forum for å få hjelp med fag på vår discordserver, hvor man kan få veiledning og dele ressurser

  Ensemblet

  Forening som skal tilrettelegge for et godt miljø blant studentene ved Bachelor i Musikkteater, og eventuelt andre interesserte. Dette ved å invitere til arrangementer som enten har faglig og/eller sosialt fokus, samt interne aktiviteter urelatert til fag – for eksempel fotballturneringer.

  Kvinner og IT

  Kvinner & IT (KIT) er en studentforening for teknologiinteresserte studenter på Kristiania. Vi arrangerer sosiale sammenkomster, bedriftspresentasjoner, workshops, og mye mer for våre medlemmer, med spesielt fokus på kvinner i IT-bransjen.

  KIT har vært en del av studentmiljøet i Oslo siden 2000, og fra 2021 består deler av styret av representanter fra Bergen som sørger for å arrangere liknende tilbud til studentene der.

  Logoen til linjeforeningen for digital markedsføring - en oransj LF og en sort DM

  Linjeforeningen for Digital Markedsføring (LFDM)

  Linjeforeningen for Digital Markedsføring (LFDM) er studentene ved digital markedsføring sin forening. Den skal fungere som bindeledd ut til bransjen og hjelpe studentene med å knytte kontakter i næringslivet.

  LFDM arrangerer faglige arrangementer som frokostseminar og webinar. I tillegg har vi sosiale sammenkomster hvor studentene på tvers av klassene skal bli bedre kjent med hverandre.

  Logo for Linjeforeningen for HR , Høyskolen Kristiania

  Linjeforeningen for HR og ledelse

  Linjeforeningen skal være en aktiv aktør for studentene både under studietiden og etter endt studie. Linjeforeningen skal bidra til å øke samarbeidet mellom studenten og næringslivet, samt skape en arena for faglig utvikling.

  Linjeforeningen skal etablere faglige nettverk både innad på skolen, og utad mot næringslivet og eksterne HR-miljøer.

  Linjeforeningen skal være HR-studentenes støttespiller og skal til enhver tid arbeide for å gjøre HR-studentenes møte med studiet og næringslivet lettere.  

  Logoen til Linjeforeningen for KIF, høyskolen kristiania

  Linjeforeningen for KIF

  Linjeforeningen for KIF bidrar til å skape trygghet og nettverk for studentene ved linjen kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling. Foreningen hjelper studentene å kartlegge studiet, bli kjent med andre studenter og næringslivet, oppleve mestring og ikke minst trives på studiet.  

  "Vi har tro på at å tilgjengeliggjøre sosiale og faglige arenaer kan øke studenters trivsel og faglig forståelse."

  Linjeforeningen for kommunikasjon

  Linjeforeningen for kommunikasjon er foreningen for studentene ved Bachelor i PR og strategisk kommunikasjon, Bachelor i journalistikk og Bachelor i kreativ markedskommunikasjon, samt mastergradene som tilhører institutt for kommunikasjon. Den skal fungere som bindeledd ut til bransjen og hjelpe studentene med å knytte kontakt med næringslivet, men også med hverandre. 

  Linjeforeningen for kommunikasjon ønsker å være en sosial og faglig arena som arrangerer sosiale og faglige sammenkomster og seminarer. 
   
  Kontaktinfo: 
  Logoen til linjeforeningen for master

  Linjeforeningen for master

  Logoen til LO-studentene ved Høyskolen Kristiania - logo

  LO-studentene ved Kristiania

  Vi er en gjeng studenter som er medlemmer i ulike LO-forbund, og går på Kristiania i Oslo. Våre aktiviteter er åpent for alle studenter ved skolen. Vi arrangerer ulike sosiale og faglige arrangementer. Temaene kan være rettigheter i arbeidslivet, jobbsøkerkurs, eller lignende. Slik at overgangen fra studielivet til arbeidslivet skal bli litt lettere for mange studenter.

  Loftet Studentinkubator

  Loftet Studentinkubator i Kongens Gate 22 er Kristianias sted for Innovasjon, entreprenørskap og skaperglede. 

  Loftet er en inkubator som tilrettelegger for vekst ved å bidra med rammeverk og støtteapparat som hjelper bedrifter fra Kristiania opp og frem. Skolen har ufattelig mange talenter som vi ønsker å hjelpe med å belyse potensialet. På Loftet jobber vi for å skape en kultur preget av nyskapning og samarbeid.

   Logoen til Skjenkestua studentbar

   Skjenkestua studentbar

   Drift av studentbar, arrangementer og aktiviteter for studentene i Oslo. Foreningen består av frivillige bartendere, administrasjon og styre.

   Foreningen skal sørge for å fremme sosialt samhold både for gjestene, men også de frivillige som deltar i foreningen. Som frivillig medlem får man være med på masse gøyale og spennende aktiviteter, og får mulighet til å knytte bånd til andre studenter og få nyttig erfaring.

   Studentbaren og foreningen er lokalisert på Campus Fjerdingen, men er åpen for alle studenter i Oslo.


   Foreninger for studenter i Bergen

   Logen til Studentunionen Bergen

   Studentunionen Bergen (SHK)

   Studentunionen ved Kristiania Bergen er en studentdrevet organisasjon som arbeider for å skape attraktive muligheter for studentene. Dette innebærer å bidra til å skape et godt faglig og sosialt miljø for alle studentene ved skolen

   Bli en del av studentunionen! Vi søker engasjerte studenter som vil skape en forskjell for studentene. Ønske du å utvide ditt sosiale nettverk og utfordre deg, søk nå!

   Linjeforeningen for HR-Bergen

   Linjeforeningen for HR er en frivillig forening for og av studenter ved Kristiania, Bergen. Foreningen ble opprettet i starten av 2015, og styret blir fornyet hver år. Linjeforeningen formål var og er å skape en arena for faglig utvikling utover hva som er fastlagt i studieplanen, samt øke det faglige engasjementet hos studentene. I tillegg vil vi også bidra til å skape kontakt mellom studentene og næringslivet. 

   Dette året vil vi i linjeforeningen ha særlig fokus på å legge forholdene til rette for best mulig samhold HR-studentene i mellom. Vi tenker fremtidsrettet, og vil derfor tilby våre studenter relevante foredrag med tema som omhandler dagens situasjon og hva fremtiden bringer.

   Linjeforeningen ønsker at HR-studentene skal få godt utbytte av foredragene, og at det skal være gøy og givende å delta på arrangementene. Vi i linjeforeningen vil være synlige på skolen, fordi vi ønsker å være tilgjengelige for dere.

   Styre sitter fra 01.01 - 31.12 og hver høst vil det foregå en rekruttering av nytt styre hvor du som HR- student kan søke!

   Logoen til Malteriet studentpub

   Malteriet studentpub

   Malteriet er Kristiania sin studentpub i Bergen. Baren startet opp i 2019, og er lokalisert i Hansa sine gamle bryggerilokaler. Malteriet er en bar driftet av studenter, for studenter og tilhører Kristiania. Åpningstidene til baren er varierende, og avhenger av om det er noen arrangementer som er planlagt. Det opereres med generell åpningstid fra 18.00-00.00.

   De som jobber i baren er enten frivillige fra Studentunionen ved Kristiania, eller studenter som har verv i Studentunionen Bergen.

   Kvinner og IT

   Kvinner & IT (KIT) er en studentforening for teknologiinteresserte studenter på Kristiania. Vi arrangerer sosiale sammenkomster, bedriftspresentasjoner, workshops, og mye mer for våre medlemmer, med spesielt fokus på kvinner i IT-bransjen.

   KIT har vært en del av studentmiljøet i Oslo siden 2000, og fra 2021 består deler av styret av representanter fra Bergen som sørger for å arrangere liknende tilbud til studentene der.