Gå direkte til:

Tilrettelegging av eksamen, sykdom og fravær 

Hvis din funksjonsnedsettelse, sykdom eller særskilt behov fører til vesentlige ulemper ved gjennomføring av eksamen, kan du ha krav på tilrettelagt eksamen. Allergi og diabetes gir ikke automatisk rett til særordning ved eksamen. Hensikten med tilretteleggingen er at den skal kompensere for ulempene som funksjonshemmingen medfører. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at den representerer en fordel i forhold til andre studenter.

Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen.. «jfr. Lov om universitet og høyskoler, § 4-3.Læringsmiljø».

Tilretteleggingen kan heller ikke gi en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen.. «jfr. Lov om universitet og høyskoler, § 4-3.Læringsmiljø».

Søknader om tilrettelegging vurderes individuelt, på grunnlag av dokumentasjon, dine ønsker og behov, samt faglige krav i studiet. Søknad og dokumentasjon må være innsendt innen fastsatte frister.

Dokumentasjon

Du må dokumentere ulempene du har i studiehverdagen, dokumentasjonen må lastes opp sammen med søknaden din og senest innen angitte frister. Søknaden blir ikke behandlet før dokumentasjon foreligger.

Som regel vil en legeerklæring fra fastlege være dekkende. I tilfeller der fastlegen ikke er sakkyndig til å vurdere funksjonsnedsettelse eller særskilte behov, er spesialisterklæringer aktuell dokumentasjon. Dyskalkuli, dysleksi og/eller andre lærevansker skal dokumenteres i en rapport utredet av en egnet sakkyndig, for eksempel logoped. 

Hva vi kan tilrettelegge for:

  Hvordan kan vi tilrettelegge (accordion)

  Unntak fra søknadsfrister kun ved akutte tilfeller 

  Unntak fra søknadsfristene gis dersom det inntreffer akutte tilfeller. Tilfeller regnes som akutte dersom årsaken har inntruffet eller det har blitt stilt en diagnose etter angitt søknadsfrist. Ved akutt behov må søknad sendes omgående og dokumentasjon fra sakkyndig/lege må lastes opp. Søknaden blir ikke behandlet dersom dokumentasjon for søknaden ikke foreligger. 

  Bekreftelse på innvilget tilrettelegging

  Alle som innvilges tilrettelagt eksamen vil motta en egen e-post med et vedtaksbrev som definerer skriftlig hvilken tilrettelegging som er innvilget. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har registrert i StudentWeb.

  Tilretteleggingen blir registrert i StudentWeb. Det er viktig at du sjekker i StudentWeb at du har fått tildelt innvilget tilrettelegging. NB! Har du fått innvilget tilrettelegging på gruppeeksamen, så må du selv gi beskjed til eksamensavdelingen når gruppen er satt for at særordningen skal være gjeldende for hele gruppen. Dette kan du lese mer om i selve vedtaksbrevet.