Foto av Helene Tronstad Moe
Det er mange feller man kan gå i når man skal søke jobb. Jobbekspert Helene Tronstad Moe vet hva arbeidsgiverne ser etter – og hva som får dem til å rygge unna. – Det er sikkert opp mot nitti prosent som svarer noe sånt som at de blir utålmodige når ikke andre står på like hardt som dem selv. Ikke svar som alle andre., sier hun.Foto: Kristiania/Jonatan A. Quintero

– En hovedregel er at det er en jobb å søke jobb! Det er tidseffektivt å kun endre navn på virksomhet og kontaktperson om du søker flere jobber, men da har du lavere sannsynlighet for å bli invitert til å komme på intervju, advarer Tronstad Moe. 

– Du må sette seg inn i hva som er de viktige målene for virksomheten der du søker jobb. Hva er det de jobber mot? Hvilke typiske arbeidsoppgaver kommer du til å ha om du får jobben? Hvem jobber der fra før av? Hvilke interne og eksterne samarbeidspartnere skal du forholde deg til?

Med svar på spørsmål som dette blir det lettere å spisse kompetansen din i jobbsøknaden. For hvordan kan du få frem erfaringen og personligheten din på en måte som gjør at en mulig sjef ser tydelig for seg akkurat deg som sin arbeidstaker? 

Ikke alt skal med i søknaden

Husk også at det er mye du ikke trenger å ha med i en søknad, fortsetter Tronstad Moe og legger til:

– Det er mange som gjør den feilen at de skriver søknader som en personlig fortelling om seg selv. Det har svært lite relevans for din potensielle sjef hvilken ungdomsskole du gikk på, hvorfor du valgte skilinjen på videregående eller hvorfor du er så opptatt av redesign og går på keramikkurs på fritiden.

Det gjør dessuten at de som leser gjennom søknaden din faller av og bruker for lang tid på irrelevant informasjon. I verste fall blir ikke engang søknaden vurdert. 

Unngå floskler 

Pass på at du skriver konkret og konsist. Floskler og kreativt språk er kun forstyrrende i en jobbsøknad, presiserer jobbeksperten og kommer med et eksempel:

– Ikke skriv at du er en blid jente på 22 år fra Hamar. Skriv heller at du blir beskrevet som en hyggelig kollega.

– Generelt bør du ikke skrive «jeg er» i det hele tatt. Skriv heller: «Sjefen min har uttalt ...» eller «tidligere kunder har sagt at ...». Den type formuleringer gir et mer troverdig og balansert inntrykk av deg, legger jobbeksperten til.

Ikke ring bare for å ringe.

Samtidig må du være obs på at det du skriver kan sjekkes av din nye arbeidsgiver, så ikke overdriv egenskaper og talenter.

Når det gjelder å ringe virksomheten før intervjuet, generelt sett, er jobbeksperten klar på at du må ha gode, relevante spørsmål:  

– Mange har hørt at det er lurt å ringe, men ikke ring bare for å ringe. Ikke still spørsmål om ting som enten står i stillingsannonsen eller ligger på nettsiden til virksomheten. Da virker det bare som du har tatt det tipset med at ringing er lurt, men ikke giddet å gjøre noe som helst forberedelser selv.

En kjapp sjekkliste

Foto av kvinne foran PC.
En stillingsutlysning er en ønskeliste fra arbeidsgiver. Nesten ingen jobbsøkere oppfyller alle krav, derfor kan du fint søke på jobber du kanskje ikke tror at du er kvalifisert for.Foto: Kristiania/Haakon Dueland

Her er fire enkle ting du kan gjøre for å heve nivået på søknaden og CV-en din:

Accordion CV-tips

Ingen fyller alle krav

Tronstad Moe synes ikke det er noe i veien for å søke på en jobb som i utgangspunktet krever mer kompetanse eller et høyere utdanningsnivå enn det du har.

– Mastergrad etterspørres i flere stillingsannonser. Om du i stedet har to bachelorgrader og relevant erfaring, bør du søke.

Hvor gode sjanser du har avhenger blant annet av tilfanget på arbeidstakere og geografi.

– Om du bor på et sted der du vet at det er mangel på en spesiell type arbeidstaker, kan det være fullt mulig å få en jobb du egentlig ikke er helt kvalifisert for på papiret.

jobbintervju kristiania.jpg
Er ditt svake punkt «at du bryr deg litt for mye», eller «jobber litt ekstra»? I et jobbintervju bør du holde det for deg selv. Det er nemlig få arbeidsgivere som liker klisjeer, floskler og dårlig skjult selvskryt.Foto: Kristiania/Haakon Dueland

De vanskelige spørsmålene

Klassikeren «hva er dine sterke og svake sider?», er fortsatt et mye brukt spørsmål i jobbintervjuer, forteller Tronstad Moe: 

– Nesten alle mine studenter har fått det spørsmålet på jobbintervju. Svaret ditt må vise at du har tenkt på styrker og svakheter som er relevante for jobben du har søkt. Ikke gi generelle svar av typen: «Jeg er hissig på fotballbanen.» De er ikke interessert i privatlivet ditt.

Og svar for all del ikke at du er utålmodig. 

– Det er sikkert opp mot nitti prosent som svarer noe sånt som at de blir utålmodige når ikke andre står på like hardt som dem selv. Ikke svar som alle andre. Du må skille deg positivt ut ved å svare noe mer gjennomtenkt. Prøv å være oppriktig, konkluderer jobbeksperten. 

Ikke gjør lønnstabben

Mange blir spurt om hva de har i lønn i dag. Spørsmålet kan være formulert på ulike måter. Et par eksempler er: «Hvilke lønnsforventninger har du?» og «Hva er minimumskravet ditt til honorar?». Vær forsiktig med å svare, råder jobbeksperten.

– De fleste som får spørsmål om lønn, blir så perplekse at de bare svarer hva de har i lønn. Når arbeidsgiveren vet hva din nåværende lønn er, vil din kommende lønn helt sikkert presses nedover, utdyper Tronstad Moe.

Når arbeidsgiveren vet hva din nåværende lønn er, vil din kommende lønn helt sikkert presses nedover.

– Hvis de vet at du i dag har 420 000 vil antagelig lønnstilbudet du får ligge på maks 475 000.  Om du derimot sier at du ser frem til å få et lønnstilbud som gjenspeiler den kompetansen og erfaringen du har, vil du få et tilbud som gjenspeiler hva du er verdt for virksomheten. Det kan fort være 100 000 mer enn din opprinnelige lønn.

Tronstad Moe er klar på at du alltid bør forhandle lønn:

– Arbeidsgiveren kan alltid gå noe opp fra det første tilbudet de gir deg. Som arbeidstaker har du alt å tjene på at den lønnsdiskusjonen blir lagt etter at du har fått et faktisk tilbud.

Dersom du ikke forhandler, kan du bli liggende lavere enn de andre og det blir vanskeligere å forhandle seg opp i de kommende lønnsforhandlingsrundene fordi du ligger for lavt i utgangspunktet, forklarer Tronstad Moe.