Tre studenter sitter sammen ved et bord.
Både fagskole- og høyskolestudenter har en spennende og variert studiehverdag, bestående av prosjekter, gruppearbeid, oppgaveinnleveringer og praksisperioder.Foto: Haakon Dueland

Skal du studere? Da kan det hende det dukker opp en del spørsmål. Utdanningstilbudet i Norge er stort og mangfoldig, og det kan fort bli forvirrende å navigere i jungelen av ulike studietilbud. Mange lurer på hva forskjellen på høyskole og fagskole er, for eksempel. Kristiania tilbyr både fagskole- og høyskolestudier, og vi er i en unik posisjon til å gi deg svaret!

Hva er fagskole?

Fagskoleutdanning, eller høyere yrkesfaglig utdanning, er korte yrkesrettede studier med en varighet på et halvt til to år. Et ettårig fagskolestudium på heltid gir deg en fagskolegrad, mens en toårig fagskoleutdanning på heltid fører til en høyere fagskolegrad.

Tradisjonelt har fagskoleutdanninger vært et avsluttende løp, hvor studentene går rett ut i arbeidslivet etter endt utdanning. Men dette er i endring, og flere fagskoler tilbyr nå mulighet for påbygg til bachelor – enten ved en høyskole eller et universitet i Norge, eller ved en samarbeidsskole i utlandet.

På fagskoler er man opptatt av å være tett på arbeidslivet, for at du skal tilegne deg relevant og yrkesrettet kompetanse. Studentene lærer å kombinere teori og praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer. Med andre ord legges det vekt på praktiske oppgaver som knyttes opp mot arbeidslivet, og mindre vekt på forskningsbasert og akademisk læring. Her er det som regel mye klasseromsundervisning med lærer, og færre studenter på studiet.

Tre studenter sitter sammen ved et bord og ler.

Hva er forskjellen på høyskole og universitet?

Hva er høyskole?

Høyskoler tilbyr det man kaller for høyere utdanning, i form av bachelorgrader, mastergrader eller årsstudier. Flere høyskoler tilbyr det man kaller profesjonsstudier, som har en varighet fra tre til fem år. Enkelte profesjonsfag, som sosionom, sykepleie og grunnskolelærer, gir rett til beskyttet yrkestittel – som betyr at du må ha gjennomført et helt bestemt utdanningsløp for å kunne benytte denne tittelen i arbeidslivet.

Høyskoler har ofte mer innslag av teori og akademisk oppgaveskriving gjennom utdanningen. Likevel er det viktig å understreke at det finnes få regler uten unntak – og slik er det også her. Flere utdanningsinstitusjoner, som blant annet Høyskolen Kristiania, tar stolthet i å tilby praksisrettede og arbeidslivsnære studier også på høyskolenivå. De fleste studiene hos oss har mindre klasser og klasseromsundervisning, og flere av de kreative bachelorstudiene er minst like praktiske som på fagskolenivå.

Hva er forskjellene, egentlig?

Kort oppsummert er forskjellen mellom fagskoler og høyskoler lengden på studiene som tilbys, graden man oppnår og muligheten for å bygge på utdanningen. Dersom valget står mellom fagskole- og høyskoleutdanning, kan det være verdt å stille seg spørsmålet: er du en praktiker eller er du mer teoretisk anlagt?

Det kan være litt ulike vurderingsmetoder på de ulike institusjonene. Høyskoler har generelt flere skriftlige eksamener i løpet av et studieår. Fagskolestudier benytter seg gjerne av andre vurderingsmetoder, som for eksempel mappeeksamen, som er en samling av arbeidet ditt. Nevnte vurderingsform er også vanlig på kreative høyskolestudier.

Det er også litt ulike opptakskrav til fagskole og høyskole. Fagskoleutdanninger har som regel krav om fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Generell studiekompetanse godtas også ved flere fagskoler, deriblant ved Fagskolen Kristiania, men dette varierer mellom de ulike skolene og studiene de tilbyr. Noen kreative fagskolestudier har opptaksprøver i tillegg. 

Høyskoler har som hovedregel generell studiekompetanse som opptakskrav. Noen av studiene på Høyskolen Kristiania kan gjøre unntak fra denne regelen, og er basert på opptaksprøver istedenfor.

Foto av fire studenter som har undervisning i et klasserom.
Som student på både fagskole og høyskole får du tett oppfølging fra engasjerte og dyktige lærere.Foto: Haakon Dueland

Flere likheter mellom fagskole og høyskole

Det finnes flere likheter mellom fagskoler og høyskoler. Blant annet tilbyr begge institusjonene undervisning av høy faglig kvalitet, samt en spennende og variert studiehverdag – bestående av prosjekter, gruppearbeid, oppgaveinnleveringer og praksisperioder.

Som student på både fagskole og høyskole får du tett oppfølging fra engasjerte lærere, som gjør sitt ytterste for at du skal få en best mulig studietid. Både ved Fagskolen Kristiania og Høyskolen Kristiania benyttes gjesteforelesere fra bransjen aktivt i undervisningen, for å sikre at studentene våre til enhver tid får oppdatert kunnskap, og innsikt i hva som rører seg i arbeidsmarkedet de skal inn i. 

Du kan altså være helt trygg på at uansett hvor du velger å studere, vil du tilegne deg både ferdighetene og kompetansen som skal til for å lykkes i arbeidslivet.

Måten undervisningen er lagt opp på kan variere mellom ulike fagskoler og høyskoler – og det kan være lurt å sette seg inn i hva som gjelder for akkurat den institusjonen og det studiet du ønsker å søke deg til.

Tenk på hva du vil studere – ikke hvor

Selv om det finnes noen forskjeller mellom fagskolene og høyskolene i Norge, bør du først og fremst tenkt på hva du vil studere. Til syvende og sist er det nemlig det som vil avgjøre fremtiden din. Velger du noe du virkelig interesserer deg for, ja, da vil du både trives og lykkes, uansett om du tilbringer studieårene på en fagskole eller en høyskole!

På Fagskolen Kristiania og Høyskolen Kristiania finner du en haug av spennende studier innen mange spennende fagområder. Vi har studier for kreative sjeler, ledertalenter, kommunikasjonsfolk og markedsføringsgenier. Har du et brennende engasjement for teknologi og skapertrang er både Fagskolen Kristiania og Høyskolen Kristiania en god match. Vi har også spennende utdanninger innen helsefag, som gir deg kompetansen du trenger for å virkelig utgjøre en forskjell i andre menneskers liv.

Usikker på hva du skal studere?

Lurer du fortsatt på hva som er riktig vei for deg? Ingen problem! Vi har dyktige studieveiledere som står klar til å hjelpe deg.