Tre unge kvinner sitter rundt et bord og studerer.
Uansett om du velger å studere på universitet eller høyskole, ligger alt til rette for en fin og givende studietid!

Du som skal studere, har mye å tenke på – det vet vi alt om. Utdanningstilbudet i Norge er stort, og selv om det er fantastisk, kan det også føre til noe forvirring. Ikke bare må du velge hva og hvor du skal studere, du må også ta stilling til de ulike type institusjonene og det de har å tilby. For hva er forskjellen mellom et universitet og en høyskole? Og spiller det egentlig noen rolle? La oss oppklare!

Bilde fra en høyskole eller et universitet, hvor noen studenter spiser lunsj og andre spiller bordtennis.
Det viktigste er ikke hvor du velger å studere, men hva!

Yrkesrettet kontra akademisk tilnærming  

Selv om forskjellene mellom universitetene og høyskolene i Norge ikke lenger er så store, er det fortsatt enkelte ting som skiller dem. Blant annet pleier høyskoleutdanningene være mer yrkesrettede og praktiske enn ved universitetene, i tillegg til de ofte fører til konkrete yrkestitler. Eksempler på dette er lærer, fysioterapeut eller økonom.  

Universitetene er generelt sett mer akademisk orientert, og ved endt utdanning er det ikke sikkert at du sitter igjen med en konkret yrkestittel. I stedet har du fått deg en solid faglig plattform som kan åpne mange spennende dører inn i arbeidslivet. Samtidig skal det nevnes at enkelte universitetsutdanninger leder til beskyttede titler, som er titler som krever en helt bestemt utdanning og offentlig godkjenning. Eksempler på dette er profesjonsstudiene i medisin, psykologi og teologi. 

Tradisjonelt sett har også universitetene satset noe mer på forskning enn høyskolene, men dette er i ferd med å endre seg. Stadig flere høyskoler bruker mer tid og ressurser på forskning og tildeler stadig flere doktorgrader.  

Små klasser kontra store forelesninger  

Når det kommer til undervisning, studiehverdag og eksamener, er det også noen forskjeller mellom universitetene og høyskolene i Norge. På høyskolene er det generelt sett mer obligatorisk undervisning, ofte i mindre klasser og med tett oppfølging fra lærerne. Her er hverdagen lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, oppgaveinnleveringer, studentsamarbeid og praksisperioder – og ikke minst eksamener i ulike former.  

På universitetene er studiehverdagen noe annerledes. Her foregår mye av undervisningen i store forelesningssaler, ofte etterfulgt av seminarer hvor studentene kan diskutere fag og aktuelle temaer. På universitetene er det også viet mer tid til egenstudier, og studentene må i større grad sørge for å komme seg igjennom pensum og forberede seg til eksamen på egen hånd.  

Samtidig er det viktig å huske at det finnes variasjoner fra universitet til universitet og fra høyskole til høyskole. Før du søker om studieplass, er det derfor lurt å sette seg inn i hva som gjelder for akkurat den institusjonen du ønsker å søke deg til!   

Ung mann sitter på gulvet og leser i en bok på et bibliotek.
Både universitetene og høyskolene i Norge har et bredt utvalg av studier, både på bachelor- og masternivå.

Så, hva er likhetene?  

Likhetene mellom universitetene og høyskolene i Norge er mange. Blant annet krever begge institusjonene, i hvert fall som hovedregel, at du har godkjent generell studiekompetanse når du søker om plass. Videre tilbyr både universiteter og høyskoler studier på bachelor- og masternivå innen en rekke fagområder, i tillegg til at de følger samme gradsstruktur og karaktersystem som ellers i Europa. 

Når det kommer til den faglige kvaliteten, er den like god på universitetene som på høyskolene. Generelt sett er det et høyt nivå på utdanningsinstitusjonene i Norge – ja, flere er faktisk godt anerkjent internasjonalt. Uansett hvor du velger å studere, kan du altså være trygg på at du blir tildelt den kompetansen og de verktøyene du trenger, for å lykkes i arbeidslivet. 

Ser vi ut over det faglige og formelle, er både universitetene og høyskolene i Norge svært opptatt av studentene sine og jobber målrettet for at alle skal trives. Her finner du blant annet fadderuker, sosiale arrangementer og møteplasser  og ikke minst dedikerte ansatte som brenner for at alle skal få en fin og minnerik studietid!  

Tenk på hva du vil studere, ikke hvor 

Selv om det finnes noen forskjeller mellom universitetene og høyskolene i Norge, bør du først og fremst tenkt på hva du vil studere, ikke hvor. Til syvende og sist er det nemlig det som vil avgjøre fremtiden din. Velger du noe du virkelig interesserer deg for, ja, da vil du både trives og lykkes, uansett om du tilbringer studieårene på et universitet eller en høyskole!  

Kort oppsummert:  

  • Forskjellene mellom høyskolene og universitetene i Norge er relativt små.
  • Generelt sett legger høyskolene mye vekt på praksis, i motsetning til universitetene som er mer akademisk orientert. 
  • På høyskolene er det ofte mindre klasser og tettere oppfølging, i motsetning til universitetene hvor det er store forelesninger og mer tid til egenstudier.  
  • Som hovedregel må du ha generell studiekompetanse for å kunne studere ved en høyskole eller et universitet i Norge. 
  • Både universiteter og høyskoler tilbyr studier på bachelor- og masternivå innen en rekke fagområder, og har mer eller mindre samme gradsstruktur som ellers i Europa. 
  • På både universiteter og høyskoler brukes det store ressurser for å sikre et godt studentmiljø og høyt faglig nivå, slik at du kan få alle de verktøyene du trenger for å lykkes videre i livet. 

Lurer du på om en høyskoleutdanning passer for deg?

På Høyskolen Kristiania finner du et bredt utvalg av studier innen alt fra markedsføring og kommunikasjon til kunstfag og helsevitenskap, både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.