Advokat som sitter og kikker på papirer
Foto: Pressfoto

Det er mange som ønsker å styrke sin juridiske kompetanse og få en bedre forståelse av lover og regler. Ikke bare er det spennende å lære om, men det er verdifull kunnskap i mange yrkes- og studieretninger. Derfor tilbyr Kristiania årsstudium i rettsvitenskap som nettstudium. 

Usikker på om dette er noe for deg? Her er seks grunner til å ta fatt på studier innen rettsvitenskap, og hvorfor du bør gjøre det på nett.

1. Du kan bruke det til å studere videre

Den nettbaserte årsenheten gir deg et solid grunnlag for videre studier i rettsvitenskap. Når du har fullført utdanningen kan du søke om innpass på videre studier i juss og rettsvitenskap. Du kan også søke om fritak for avlagte eksamener om du velger å studere videre.

Fagsammensetningen i årsenheten er slik at den samsvarer med de fleste andre juss-utdanninger i Norge. Som en bonus kan de juridiske fagene være relevante og kombineres med andre utdanninger, også de utenfor jussens grenser.

2. Bli mer attraktiv i arbeidslivet

Årsenhet i rettsvitenskap gir deg bred kompetanse og gir deg kunnskap til å løse juridiske problemer innenfor de sentrale rettsområdene: 

 • Avtale- og kjøpsrett
 • Kontraktsrett
 • Juridisk metode
 • Arverett
 • Familierett
 • Erstatningsrett
 • Eiendomsrett 

Dette er kunnskaper og ferdigheter som er gjør deg verdifull i næringslivet. Da kan du bistå med å identifisere juridiske problemstillinger, og hvordan du skal finne, vurdere og henvise til innholdet i rettsregler.

Annen verdifull kunnskap du innehar etter årsenheten er blant annet å bruke faglig kunnskap til å tolke og bruke rettskilder, grunnleggende ferdigheter i argumentasjonsteknikk og planlegge arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Kvinne som sitter foran en PC på et bibliotek
Foto: Pressworks

3. Etter- og videreutdanning uten permisjon fra jobben

Som nevnt er dette kunnskap som er god å ha på en rekke ulike arbeidsplasser, både i privat og offentlig sektor. Dersom du allerede er ute i jobb kan det derimot være vanskelig å kombinere studier og jobb. Et alternativ er å gå ut i permisjon eller ned i stillingsprosent. Et annet er å ta studiene på nett. Da kan du studere samtidig som du fortsetter å jobbe fulltid. 

Et annet tips er at du spør om arbeidsgiver er villig til å dekke studieavgiften, da kompetanseutvikling blir stadig viktigere. Humankapitalen er bedriftens viktigste ressurs, og mange ser fordelene med å satse på utviklingen til egne ansatte. Om du i tillegg tar studiene på nett og ikke trenger fri er det et sterkere argument for å få dekket studieavgiften.

4. Bruk det som et valgfagsemne

Mange bachelorstudier har valgfag som en del av studieløpet. Hele eller deler av årsenheten i rettsvitenskap kan også inngå som valgfagsemner i andre bachelorgrader, og kombineres andre økonomi- og samfunnsfag.

5. Få en smakebit av hva jussen har å by på

Juss er et spennende fagområde, men som med alt annet kan det være vanskelig å forplikte og binde seg til et studium i overskuelig fremtid. Hvis du er usikker og trenger å se om dette virkelig er noe for deg er dette en fin måte å gjøre det på. Du får mye spennende kunnskap, som kan brukes i mange sammenhenger senere. 

Når du har fullført studiene skal du:  

 • ha innsikt i hvordan rettssystemet er bygd opp og hvilke verdier det bygger på
 • ha kunnskaper om juridisk metode
 • ha kunnskaper innen utvalgte rettsområder som arv- og familierett, kontraktsrett,
 • erstatningsrett og eiendomsrett
 • kjenne til forskings- og utviklingsarbeid innen rettsvitenskap
 • ha kunnskap om hvordan rettsregler virker inn på private rettssubjekter
 • ha kunnskap om hvordan rettssystemet er med på å sikre forutberegnelige vilkår for økonomisk samhandling

6. Frihet til å studere når og hvor du vil

Følgende argument gjelder for alle nettstudier, men vi velger å nevne dem likevel. En av grunnene til at vi elsker nettstudier er at det er en fleksibel og brukervennlig studiemetode!  Nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon, og gjør det mulig å kombinere kunnskapspåfyll og videreutdanning med familieliv, jobb eller begge deler. Noen velger å lytte til forelesninger mens de er på tur ute i skog og mark, og noen reiser utenlands og tar studiene i en hengekøye mellom to palmetrær i Karibien. Mange studerer på kveldstid fordi de jobber på dagtid. Her er det bare kreativiteten som setter grenser. 

Det aller beste er at vi har tatt det beste studietilbudet fra vår stedbaserte undervisning og gjort det tilgjengelig for deg på nett. Derfor kan du nå få deg en utdanning med høy kvalitet som er like mye verdt som om du hadde møtt opp på forelesninger hver dag.

Kvinne som sitter foran en PC på kafe

Vil du studere rettsvitenskap?

Årsenhet i rettsvitenskap gir kompetanse for å identifisere og løse juridiske problemer innenfor de sentrale rettsområdene.
Les mer om rettsvitenskap-studiet her!