Portrettfoto av kvinne med ryggsekk utenfor blank fasade.

Det å lede mennesker blir en enda viktigere evne i fremtidens arbeidsliv. Godt lederskap er avgjørende for å løse utfordringene vi står overfor globalt, nasjonalt og organisatorisk. Morgendagens ledere må kunne håndtere en kompleks virkelighet i kontinuerlig endring, og samtidig handle strategisk for en bærekraftig fremtid, både sosialt, økonomisk og miljømessig. 

Master i praktisk lederskap

Den nye mastergraden er utradisjonell, nyskapende og krevende. Den er designet for unge ledere som ønsker å gjøre en forskjell og bidra til bærekraftig utvikling av samfunnet og arbeidslivet. Lederutviklingsmiljøet Future Leaders Global bidrar derfor inn i programmet, og det legges vekt på utviklingen av studentenes eget lederskap. Mastergraden er samlingsbasert og kan tas ved siden av jobb. 

Foto av kvinnelig student i en forelesning.
Gå til studiesiden Les mer om studiet her

Hva lærer du?

Lederutdanningen kombinerer teori, praksis, og forskningsbasert lederutvikling med personlig selvutvikling:  

Teori:  Innholdet er bygget på mange år med læringseksperimenter der du vil få det siste innen faglig og teoretisk påfyll fra forskere og eksperter med lang erfaring.  

Praksis:  Du vil få jobbe aktivt med å utvikle din egen lederpraksis gjennom selvutvikling og selvledelse, samtidig som du får praktisert teorien du lærer.  

Nettverk:  I tillegg vil du være en del av et miljø bestående av unge ledere og andre spennende profiler som også vil gi deg mulighet for god erfaringsutveksling og anledning til å bygge et solid og verdifullt nettverk.  

Dette vil gi deg kunnskap og ferdigheter til å blant annet lede mennesker og gjennomføre avanserte prosesser og prosjekter. Samtidig vil du lære å takle komplekse rammebetingelser og få forståelse for globale og nasjonale maktstrukturer. Utviklingen av studentenes egen lederpraksis og hvordan den enkelte student kan ta ansvar for å lede bærekraftig utvikling, står sentralt i programmet. 

Foto av mann med krøllete hår og skjegg som går opp en trapp utendørs.

Hvem møter du i programmet?

Gjennom studiet møter du dyktige pedagoger, meritterte forskere med tung ledelseserfaring fra toppnivåer innen organisasjoner, så vel som lederutvikling. De har kunnskap om og praktisk erfaring med emner som:  

 • Ledelse
 • Makroforhold
 • Teknologiutvikling
 • Strategi
 • Endring
 • Innovasjon
 • Gruppeprosesser
 • Makt
 • Kommunikasjon
 • Autonome organisasjonsformer
 • Selvledelse

I programmet vil du blant annet møte professor i ledelse Tom Karp, professor i statsvitenskap Bent Sofus Tranøy, professor i merkevarebygging og innovasjon Nicholas Ind, førsteamanuensis i organisasjon og ledelse Irmelin Drage, høyskolelektor Ann Ahlquist og høyskolelektor Katusha Otterm Nilsen fra Høyskolen Kristiania. Du vil også møte lederutviklere og prosessfasiliatorer fra lederutviklingsmiljøet og nettverket Future Leaders Global.  

– Ledelse er livslang læring og hardt arbeid. Det å utvikle seg som leder krever selvinnsikt, brutal ærlighet med seg selv, vilje til å jobbe med egne mønstre over tid, og evne til å ta inn ny kunnskap. Det er derfor ikke nok å gå på autopilot eller stole på medfødte eller innøvde evner, sier Tom Karp, professor i ledelse og endringsledelse ved Høyskolen Kristiania. 

Det å utvikle seg som leder krever selvinnsikt, brutal ærlighet med seg selv, vilje til å jobbe med egne mønstre over tid, og evne til å ta inn ny kunnskap. 

Tom Karp, professor i ledelse og endringsledelse ved Høyskolen Kristiania.
Tom Karp, professor i ledelse og endringsledelse ved Høyskolen Kristiania.

Karrieremuligheter: Hva kan du bruke mastergraden til?

Dette studiet vil gi deg mulighet til å ta neste steg i din karriere - uavhengig av bransje, stilling eller sektor. Programmet har som ambisjon å utdanne fremtidens ledere. Vi forventer at du som individ har et bilde av hva du ønsker å oppnå etter endt program, og dette er din mulighet til å påvirke egen fremtid. Studiet vil gi deg bedre forutsetninger til å ta gode og bærekraftige valg, samt økt kredibilitet og spillerom.   

Hvordan organiseres programmet?

Masterstudiet er et samlingsbasert deltidsstudium på 90 studiepoeng som går over 3 år og er tilrettelagt for å kombineres med fulltidsjobb. Det er tre samlinger per semester, som typisk går over tre dager.  

Mastergraden har en pedagogisk modell som legger vekt på tett dialog, interaksjon og hyppige undervisningssamlinger. Det sentrale i programmet er studentenes egne prosjekter og deres utvikling og læringsprosess som skaper rammen for samlingene og læringsprosessene.  

Foto av kvinnelig student i en forelesning.
Gå til studiesiden Les mer om studiet her