Prosjektleder Aisa Fredh.
Prosjektleder Aisa Fredh. Foto: Foto: Jonatan Arvid Quintero.

– Våren 2019 tok 284 kandidater ved Oslo, Drammen og Tromsø digital skriftlig skoleeksamen. Gjennomføringen har vært vellykket og tilbakemeldingene fra studentene er positive. Til vinteren ønsker vi å øke dette antallet, slik at kandidater både i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø kan ta eksamen digitalt.

Prosjektleder Aisa Fredh.
Prosjektleder Aisa Fredh. Foto: Foto: Jonatan Arvid Quintero.

– Helst skulle vi ønske å tilby alle studenter digital eksamen i alle emner fra og med kommende semester, men eksamen på datamaskin er ikke det samme som eksamen på papir, sier prosjektleder Aisa Fredh.

Digital eksamen krever en del andre forberedelser. Den største utfordringen er at man er avhengig av fysisk egnede lokaler og Høyskolen Kristiania har mange eksterne eksamenslokaler. Strømtilgangen må være veldig god for det skal være stikkontakter for flere datamaskiner. Studentene kan også trenge teknisk hjelp, før og under en digital eksamen.

– På sikt kan det være aktuelt å kutte ned på tilbudet om å ta eksamen ved mange eksterne eksamenslokaler, slik at vi kan bedre legge til rette for digital eksamen og en god eksamensopplevelse, forklarer Fredh.

BYOD-eksamen

I dag finnes det få tilpassede eksterne eksamenslokaler for digital eksamen, men det jobbes med å få det på plass. Høyskolen Kristiania har ikke tilgang til egne datalaber til eksamen, så på digital skriftlig skoleeksamen må studentene bruke sin egen datamaskin, såkalt Bring your own device-eksamen (BYOD).

– Det er denne gjennomføringsformen vi ønsker å utvide framover. På BYOD-eksamen benytter studentene sin egen datamaskin, og da er man ikke avhengig av små data-laber for å avholde digital eksamen. På den måten kan tilbudet gis til flere.

Når man skal benytte sin egen datamaskin på skriftlig eksamen, er det noen forberedelser man må igjennom som innstallering av programvaren FLOWlock. Programvaren stenger blant annet for nettilgang under eksamen. Ved hjemmeeksamener er det ikke behov for å installere FLOWlock.

Veldig etterspurt

– Digital eksamen er noe nettstudentene selv har etterspurt. Fleksibiliteten er viktig for godt voksne nettstudenter i full jobb, og for de yngre har det jo vært digitale eksamener på videregående skole en god stund, avslutter Fredh.

Mer informasjon om eksamen for nettstudenter?