Professor og foreleser Bent Sofus Tranøy poserer foran et hvitt landskap. Han har en sort lue på seg hvor det er et par solbriller plassert midt på. Solbrillene har lyseblått glass. Bent har på seg en tursekk som er fastspendt foran brystet og en lyseblå turjakke.
Noe av undervisningen foregår til fjells. Her illustrert av professor og foreleser Bent Sofus Tranøy på fjelltur. Foto: Privat/Astrid Myhra
Tom Karp. Foto: Fartein Rudjord

— Aristoteles mente i sin tid at det var fem kunnskapsformer som burde dyrkes i en utdannelse (og dannelse) hvorav tre av de er relevante for å lære og lede. Det er technê – den praktiske, tekniske kunnskapen, det er epistêmê – den beskrivende, faktabaserte kunnskapen, og det er phronêsis – den praktiske klokskapen for hvordan takle situasjoner og utfordringer.

Karp har en doktorgrad i endringsledelse og er tidligere toppleder i næringslivet.

Fra klasserommet til fjellet og Paris

Med en undervisning som kombinerer disse læringsformene, vil du bli mer rustet til å stå i utfordringene som lederrollen bringer med seg, både i hverdagen og når det gjelder å rette blikket fremover.

— Når vi er utenfor klasserommet setter vi opp arenaer, som inviterer til andre former for læring enn klassisk faktabasert kunnskap. Det være seg selvinnsikt, refleksjon over egen praksis, arenaer for trygt å teste ut nye ferdigheter, erfaringsdeling og tilbakemeldinger, forklarer Karp og fortsetter:

— Derfor drar vi fem dager opp i Ringebufjellet med lederutviklingsmiljøet Timbr. Vi er fem dager hos toppskolen EDHEC i Paris og lærer de siste verktøyene innen innovasjon. Vi er to dager i London (mest sannsynlig) og får toppforelesere til å snakke om makroforhold, trender og utviklingstrekk. Og vi bruker fire dager til slutt i programmet på en øy i Oslofjorden for å lære selvledelse, sier han.

Lær av de beste – bli bedre selv

For i tillegg til et praktisk og innadrettet fokus på studentene som mennesker og ledere, skal masteren gi påfyll i form av strategi, innovasjon og såkalt «design thinking». Det er dette som er fokuset under oppholdet i Paris.

— Vi valgte EDHEC business school i Paris som vår partner fordi den er høyt rangert på Financial Times vurdering av de beste business-skolene, og ikke minst fordi Paris er et knutepunkt for innovasjon, sier professor Nicholas Ind, som underviser i kreativitet, merkebygging og innovasjon.

Ann Ahlqvist, Tom Karp og Nicholas Ind på campus Kvadraturen. Foto: Linn De Lange

Han forteller at kurset vil fungere som en læringsekspedisjon med både forelesninger og bedriftsbesøk.

— Formålet er å inspirere studentene med eksempler fra de beste og mest innovative bedriftene og hjelpe dem med å integrere det de lærer i egen organisasjon, sier Ind.

Bruker erfaring fra idretten

Det er ikke bare som undervisningsform at denne mastergraden benytter seg av flere innfallsvinkler. Det samme gjelder også for det faglige. Eksempelvis benytter høyskolelektor Ann Ahlqvist sin erfaring fra idretten for å skape bedre ledere:

— Planlegging, trening og evaluering er viktig for å kunne prestere på sin arena som leder. I næringslivet presterer vi hele tiden, og vi trenger å trene mer for å bli gode, sier Ahlqvist,  som har bakgrunn som college tennisspiller og tenniscoach i USA.

Hun sier at hun har lært mye fra idretten som er overførbart til ledelse, og da kanskje spesielt selvledelse:

— Det handler om coaching, mental trening, positivt selvsnakk, vite om sine styrker og hva du trenger å utvikle. Jeg tapte mange tenniskamper i min tid, men gjennom det fikk jeg større selvinnsikt og klarte å identifisere styrker og svakheter. Kompetanse gir økt trygghet, og det får du med dette studiet, sier hun.

Vil du lære mer om hvordan du kan omdanne teori til lederpraksis? Les mer om master i praktisk ledelse