To studenter, en gutt og en jente, kommer gående over veien utenfor Høyskolen Kristiania. Jenta smiler til kameraet. Hun har på seg en lys jakke, mørk genser og mørk bukse over. Hun har brunt lyst hår. Gutten har lyst kort hår og er mørkkledd.
Det er imidlertid ingen grunn til uro dersom du ikke føler deg klar til å sikte deg inn mot jobb riktig ennå. På Karrieresenteret ved Høyskolen Kristiania jobbes det på høygir for å gi deg som student den raskeste og beste veien inn i arbeidslivet gjennom å veilede studentene til å bli trygge og gode jobbsøkere ut fra kompetanse, holdninger, verdier og interesser.

Veilederne har mye kunnskap, erfaring og gode forbindelser til næringslivet. De kan bistå deg uavhengig av om du har lenge igjen av studiene, eller om du allerede er uteksaminert. 

To kvinnelige studenter sitter foran et bord og smiler mot hverandre. Den ene har langt lysebrunt hår og den andre har brunt hår oppsatt i en dott.

Lederen for senteret, Anne Lise Hagen Fredriksen, går langt i å oppmuntre til å kjenne seg selv:

— Vi er opptatt av at du skal ta eierskap til din egen karriere, og at du er bevisst dine egne verdier og interesser. Mange trenger å reflektere rundt det: Hva er det du brenner for?

Hagen Fredriksen forteller at karriereveilederne på høyskolen har tett kontakt med næringslivet, og hovedoppgaven er å gjøre det som student til gode jobbsøkere. Det innebærer alt fra en samtale for å kartlegge kompetanse, karrieremål og personlige egenskaper, til det mer formelle: Hvordan skrive en CV og søknad som skiller seg ut?

— Selvsagt prepper vi deg før intervjuet. Vi er like spente som deg på å høre resultatet etterpå, sier Hagen Fredriksen.

Du er din egen merkevare

Høyskolen arrangerer kurs i personlig merkevarebygging for å gjøre deg mer bevisst hvem du er som jobbsøker, og hvilke jobbmuligheter du har med din kompetanse.

Et annet område Karriere- senteret retter fokus mot er dine digitale fotavtrykk som for eksempel i sosiale medier. Både hvordan de kan være en ulempe for deg, men også en fordel dersom du er de bevisst i karrieresammenheng.

— Mamma, pappa, venner og venninner heller kanskje mot et visst studie, men resultatene blir sjelden gode når det ikke ligger noen interesse i bunn. Foreldre kan gjerne vise interesse og være nysgjerrige, men ikke være altfor fokuserte på «hva er det du blir?», understreker Martinsen.

Karrieresenteret-forside

— Når vi spør studentene hva som motiverte dem for valg av studie, svarer flere «vet ikke», forteller Mette Lise Martinsen. Hun er karriereveileder og har jobbet ved Høyskolen Kristiania i over 18 år.

— Når studentene kommer til oss kan de gjerne være helt «grønne», for vi er godt vant med å stille spørsmål, prate og reflektere. Vi kartlegger kompetansen: Hvem er du? Hva kan du? Hva gjorde du på videregående skole? Hva har du hatt av deltidsjobber?

Vi ser på hele mennesket, og legger en plan for hva studentene vil oppnå gjennom studiene.

— Det er ingenting som er rett eller galt i denne prosessen, og jeg lytter mer enn jeg snakker. Det som gir meg gnist er samtalene med studentene. Høre hva de brenner for, hvordan de blir bevisst sin egen person og kompetanse, og hvordan vi graver frem gullet de har i seg.

Karrieresenteret-forside

Næringslivet behøver deg

Heldigvis for deg, ifølge Fredriksen, er det sterkt fokus på innovasjon, bærekraft og digitalisering i både privat næringsliv og offentlig sektor. Derfor ser de ikke på nyutdannede som billig arbeidskraft, snarere tvert i mot.

— Det å klare å se flere løsninger på en utfordring, og ikke bare kopiere noen, er en utrolig ressurs for firmaer og bransjer som ønsker å utvikle seg og tjene penger. Vi har mange bedrifter som ukentlig tar kontakt, enten for å rekruttere til deltidsstillinger, timebasert arbeid, praksisstudenter, eller caser. De er veldig opptatte av det nye blikket, å få tilgang til nye perspektiver fra nye generasjoner.

Noen oppmuntrende råd til dagens studenter:

— Ta kontakt med Karrieresenteret tidlig. Helst før du starter prosessen med å tenke på jobb.

— Vær åpen. Det finnes mange for- skjellige stillingskategorier og industrier. Selv hadde jeg aldri tenkt på IT-bransjen som et sted å jobbe.

— Vær forberedt. Ta med CV-en din.

—  Ikke vær redd for å stille spørsmål. De er flinke til å føre en god samtale. Og selv om du ikke nødvendigvis vet hva du skal spørre om, så kan det hende de likevel har svarene du lurer på.

Ønsker du råd eller veiledning? Karrieresenteret hjelper deg gjerne