Go to main content

Nylig kom listen over forskningsaktiviteten ved høyskoler og universiteter fra Norsk senter for forskningsdata (NSD). Den offentlige statistikken viser at Høyskolen Kristiania i snitt publiserer 0,88 publiseringspoeng per faglig ansatt. Dette er fjerde høyest blant private høyskoler med publiseringspoeng i Norge og 16.plass totalt.

CK9CK9
Rektor Trond Blindheim

Rektor Trond Blindheim er godt fornøyd med plasseringen. - Å utvikle ny kunnskap innenfor respektive fagområder er det viktigste en høyskole driver med ved siden av undervisning. Den årlige oversikten over sektorens forskningsbidrag kan betraktes som et slags ”norgesmesterskap” i forskning. Derfor er det gledelig å se at høyskolen vår kommer inn på 16.plass av 46 høyskoler og universiteter som deltar i ”konkurransen”. På toppen ligger Norges Idrettshøgskole med 2,16 publiseringspoeng per faglig ansatt. Nedover på listen finner man både private og offentlige høyskoler og universitet. - Å slå anstendige institusjoner som Handelshøyskolen BI, Nord Universitet og Høyskolen i Oslo og Akershus er egentlig ganske imponerende, synes jeg, forteller Blindheim.

Høy forskningsaktivitet

I 2015 ble det publisert 76 forskningsbidrag fra fagstaben tilknyttet Høyskolen Kristiania hvorav 50 fikk uttelling. 7 på nivå 2 og 43 på nivå 1, samt 153 kronikker i dagspresse og fagtidsskrifter. - Det forskes mye hos oss, og med en større satsing på forskning framover kan vi vente oss enda høyere plasseringer i årene som kommer. Men denne plasseringen skal vi være godt fornøyd med. Bildet blir kanskje klarere når jeg sier at hele 30 høyskoler kom i mål etter oss, avslutter Blindheim.

Publiseringspoeng 2015Publiseringspoeng 2015
Fra Årsrapporten 2015

Den offisielle innrapporteringen av vitenskapelig produksjon inkluderer ikke all forskningsaktivitet ved høyskolen, da høyskolen ikke rapporterer fagområder som ikke mottar statstilskudd. Dette gjelder forebyggende helsefag og kreative fag. Det føres likevel oversikt over hvilke vitenskapelige bidrag som ikke omfattes av statstilskuddordningen. Høyskolens faglige medarbeidere ved Institutt for helsefag publiserte 19 poenggivende vitenskapelige artikler i 2015. En av artiklene er publisert på nivå 2, de øvrige på nivå 1. Totalt har Institutt for helsefag publisert 23 vitenskapelige publikasjoner og én fagbok.