Vi stiller også nødvendig faglitteratur og informasjonsressurser til rådighet for både studenter og ansatte – i samarbeid med høyskolens fagstab og tillitsutvalget i Studentunionen.

Vi hjelper deg med å søke etter fagstoff og informasjon, finne verktøy for studier og forskning, forstå henvisningsregler og mye mer.

På biblioteket finner du oversikt over abonnementsressurser, Open Access-baser og verktøy for studenter og forskere. Nedlasting av e-bøker, ordbokfunksjon for Word, automatiske litteraturlister i Zotero og andre favorittverktøy fra biblioteket.

Bibliotektjenester ved Høyskolen Kristiania

Alle studenter tilknyttet høyskolens studiesteder i Oslo, Bergen og Trondheim blir automatisk registrert som bibliotekbrukere med de rettigheter og plikter det medfører. Studentkortet benyttes som lånekort.

Bibliotekets tjenester og ressurser kan benyttes gratis (kopieringsgebyr ved artikkelbestilling er under arbeid og vil variere ved hvert utlånssted.

Databaser

  • Biblioteket abonnerer på en rekke tidsskrifter i fulltekst som studentene selv kan laste ned og skrive ut. Dersom du har funnet en artikkel du ikke har tilgang på, men som du ønsker å lese, kan du bestille en kopi gjennom biblioteket.
  • Litteratur  høyskolebiblioteket ikke selv eier, kan lånes inn fra andre bibliotek. Utlånt materiale som biblioteket ved ditt studiested selv eier, lånes ikke inn.
  • For våre studenter og ansatte er det mulig å få tilgang til databasene hjemmefra.
Bibliotekets nettsider Bibliotekets nettsider