BAL_Desktop-Nett-studiemodell_NY.png.pagespeed.ce.B2SCUo1AAv.png

Bachelorstudiet etter studieplan 2013 er bygd opp følgende måte:

1. kjernefag (30 studiepoeng)

 • 6324 Bedriftsøkonomi 
 • 6321 Statistikk for økonomer
 • 6089 Samfunnsvitenskapelig metode

Valgfritt kjernefag innenfor organisasjon- og ledelsesteori. Velg ett av fagene nedenfor:

 • 6300 Arbeidsmiljø og psykologi
 • 6328 Operativ personalledelse
 • 6304 Organisasjon og ledelse

Vi anbefaler at du velger en av følgende emner: 6300, 6328 eller 6304 som er nye emner som inngår i ny studieplan og/eller er i salg. 6055 Ledelse er ikke lenger en del av ny studieplan.

2. spesialiseringer (velg to spesialiseringer á 30 studiepoeng)

Du kan velge mellom følgende spesialiseringer:

Regnskap (krever forkunnskaper)

 • 6088 Finansregnskap og regnskapsteori
 • 6090 Årsregnskap og god regnskapsskikk
 • 6091 Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering 

HRM og personalledelse

 • 6328 Operativ personalledelse
 • 6305 Rekruttering
 • 6307 Leder og talentutvikling
 • 6308 Internkommunikasjon og merkebygging

Key Account Management

Markedsføring og merkebygging

 • 6276 Digital markedsføring
 • 6272 Markedskommunikasjon
 • 6268 Forbrukeratferd
 • 6279 Merkevareledelse

Prosjektledelse

Strategi og ledelse

3. valgfag 

I tillegg til kjernefagene og spesialiseringene må du ta valgfag som tilsammen gir deg 90 studiepoeng. Dersom du velger HRM og personalledelse som spesialisering kan du ikke bruke 6328 som kjernefag.

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med oss via e-post eller telefon 22 59 61 00.