8500 - Nettbasert emne

Videreutdanning i triggerpunkter og intramuskulær stimulering

Er du akupunktør og har lyst til å ta en videreutdanning? Ønsker du å arbeide med pasienter som har muskel- og skjelettplager? Da er videreutdanning i triggerpunkter og intramuskulær stimulering (IMS) noe for deg!

Studiested
Oslo
Studiepoeng
15
Pris
kr 17 000
Antatt tidsbruk
420 timer
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
Ett semester
Gjennomføring
Deltid, samlingsbasert 
Emnekode
8500
Emnebeskrivelse

Emnet gjennomføres med fire fysiske samlinger. Første samling er i september og emnet avsluttes med eksamen i desember 2021.

Videreutdanningen er et tilbud for deg som har fullført en bachelor i akupunktur eller tilsvarende. Rundt 75% av alle voksne i Norge opplever smerter eller plager fra muskel- og skjelettsystemet i en eller annen form i løpet av en måned. Behovet for kompetente terapeuter for denne pasientgruppen er derfor stort. Utdanningen gir deg denne kompetansen. 

Det legges stor vekt på praksisnærhet, derfor er ferdighetstrening og klinisk undervisning hoveddelen av utdanningen. 

Hva lærer du? 

Med denne videreutdanningen spesialiserer du deg i undersøkelser og behandling av ulike pasientgrupper med muskel- og skjelettplager, samt hvordan psykologiske faktorer påvirker pasienter med smerter. Videreutdanningen legger opp til mye praksiserfaring gjennom kliniske eksempler og studentene oppfordres til å ta med pasienter fra egen praksis til undervisningen.  

I løpet av studietiden din hos oss vil vi blant annet fokusere på:  

  • Bevegelsesanalyse 
  • Funksjonstesting  
  • Triggerpunktbehandling  
  • IMS 
  • Forsvarlig nåle-behandling  
  • Forsknings- og utviklingsarbeid 

Jobbmuligheter 

Videreutdanningen er profesjonsrettet og praksisnær, og gir deg spesialisert kompetanse i behandling av muskel- og skjelettplager. Det overordnede målet for utdanningen er at du, gjennom kunnskapsbasert praksis, skal bidra til helsefremmende arbeid i Norge innenfor muskel- og skjelettlidelser. 

Med Videreutdanning i triggerpunkter og intramuskulær stimulering (IMS) vil du være en ettertraktet terapeut for pasienter med muskel- og skjelettplager, samt attraktiv samarbeidspartner for treningsbransjen og andre terapeuter innenfor denne pasientgruppen. 

    Emne detaljer