6271 - Nettbasert emne

Salgsledelse

Emnet vil lære deg om sentrale deler av arbeidsoppgavene til salgsledere, utvikling av salgsstrategi og å lede og evaluere en salgsstyrke.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 550
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6271
Emnebeskrivelse

Få 15% rabatt på alle nettstudier

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Salgsledelse tar for seg introduksjon av salgsledelse og fokuserer på å utvikle en salgsstrategi med mål og budsjetter, samt organisere et salgsapparat for å forfølge den valgte strategien.

I tillegg vil du få en innføring i lønnsomhetsanalyser og mulighet til å reflektere over etisk salgsledelse. Målet er at du etter endt emne skal være i stand til å utvikle en salgsstrategi, og å kunne organisere, lede og evaluere et salgsapparat.

Salgsledelse består av følgende tema:

 • Innføring i salgsledelse
 • Salgsprosessen
 • Salgsstrategi
 • Salgsorganisering
 • Salgsmål og budsjettering
 • Ledelse av selgere
 • Motivering av salgsstyrken
 • Salgstrening og opplæring
 • Rekruttering og ansettelser
 • Lønn, kompensasjon og insentiver
 • Salgsvolum og lønnsomhet
 • Evaluering av salgsprestasjoner
 • Etikk for salgsledere 


Dersom du i dag jobber som salgsleder, vet du nok godt at resultatene skapes av selgerne dine. Derfor fokuserer dette emnet på ledelse av salgsapparatet, der viktige temaer som rekruttering, motivasjon, salgstrening, lønn, kompensasjon og insentiver blir tatt godt for seg. 

Læringsutbytte

Salgsledelse skal gi en forståelse av hvilke utfordringer en salgsleder må løse for å nå organisasjonens salgsmål. Du skal forstå hva en salgsstrategi innebærer, og hvordan man best rekrutterer, motiverer og leder en salgsorganisasjon.

Emne detaljer

Salgsledelse

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.