7095 - Nettbasert emne

PT-rollen: coaching, kommunikasjon, og salg

PT-rollen er et emne for deg som ønsker å utvikle dine ferdigheter innen coaching, kommunikasjon og personlig salg. Hovedfokus i dette emnet er å utvikle kompetanse knyttet til det å rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching.

Studiested
Nett
Studiepoeng
20
Pris
kr 32 000
Antatt tidsbruk
560 timer
Antall innsendinger
5
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7095
Emnebeskrivelse
PT-rollen: coaching, kommunikasjon og salg

OBS! Siste frist for oppmelding til 7095 PT-rollen: coaching, kommunikasjon, og salg er 17. august 2020. 

Det å være god på trening og kosthold vil ikke alene gjøre deg til en kompetent PT, du må også kunne kommunisere, motivere og selge ditt produkt. Dette emnet tar for seg disse viktige temaene, og er den siste biten som må på plass for å gjøre deg til en komplett PT.

Coaching kan være et vanskelig begrep å forholde seg til, da det kan være vanskelig å omsette teoretisk kunnskap i praksis. I dette emnet tar vi for oss grunnleggende kunnskap om coaching og PT-rollen, der innholdet er spesielt valgt ut for å passe inn i en personlig treners hverdag. 

Å lykkes som PT krever at du har stor forståelse av hva som kreves for å rekruttere nye kunder, og emnet forteller deg hvordan dette bør gjøres på en måte som er respektfull og effektiv. Studieenhetene innen kommunikasjon og motivasjon danner et viktig teoretisk grunnlag som resten av emnet bygger på, og det du har lært innen kommunikasjon og motivasjon anvendes i praksis i når vi øver på reelle PT-timer og i salg av PT. 

Tilbakemeldinger fra treningsbransjen forteller oss at PT-rollen og coaching er kompetanseområder som savnes, og dette emnet er skreddersydd for at du som vår student skal være best mulig forberedt på jobben som PT. 

PT-rollen: coaching, kommunikasjon, og salg består av følgende tema:

  • PT-rollen:
    - ansvar og forsikring, etiske retningslinjer, gjeldene lover og regler
    - generelt oppsyn, oppførsel og egen merkevarebygging
  • Vurdering av kunden gjennom anamnese, observasjon og testing
  • Hvordan gjennomføre en god startsamtale sammen med kunden, og strukturere grunnlag for denne samtalen
  • Hvordan være en god coach og stille gode spørsmål
  • Motiverende kommunikasjon og veiledning
  • Grunnleggende personlig salgsteknikk

OBS! Siste frist for oppmelding til  PT-rollen: coaching, kommunikasjon og salg er 17. august 2020

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal du være i stand til å gjøre hensiktsmessige utredninger av en persons bakgrunn, treningsstatus og målsetninger.

Du skal kunne skape gode relasjoner, og kunne gi dine kunder indre motivasjon. Disse ferdighetene vil danne et viktig grunnlag for å kunne gjennomføre strukturert, målrettet, motiverende og sikker personlig trening.

Dette emnet inngår i

PT-rollen: coaching, kommunikasjon, og salg

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.