5303 - Nettbasert emne

Pedagogisk rådgiving og veiledning

Emnet gir en grunnleggende innføring i veiledningsfeltet, både teoretisk og praktisk. Kommunikasjon, maktforhold og etikk i veiledningssituasjoner står sentralt.

Studiested
Nett
Studiepoeng
15
Pris
kr 20 950
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
5
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5303
Emnebeskrivelse

Få 15% rabatt på alle nettstudier

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Pedagogisk rådgivning og veiledning er et emne som legger vekt på grunnleggende teorier og perspektiver innen veiledningsfeltet. Emnet legger spesielt vekt på din rolle som veileder og de utfordringene som veilederforholdet kan bære med seg. Emnet gir deg en grunnleggende innføring i sentrale teorier og perspektiver innen pedagogisk rådgivning og veiledning. 

Et viktig element i dette emnet er å se sammenhengen mellom pedagogisk kompetanse og veiledningsteori.    

Emnet består av følgende tema:

  • Innføring i veiledningspedagogikk
  • Rådgiver- og veilederrollen
  • Veiledning på individnivå
  • Veiledning i grupper
  • Veiledning i organisasjoner 

En grunnleggende forståelse av veiledningsfeltet vil gi deg et pedagogisk grunnlag i møtet med enkeltindivid/grupper, samt å kunne hjelpe personer under opplæring. 

Læringsutbytte

Etter endt emne vil du ha grunnleggende kunnskaper om veiledningsteori, samt ha en forståelse av utfordringer knyttet til praktisk veiledning.  Du vil også lære om hvordan pedagogisk teori og veiledningsteori utfyller hverandre.

Emne detaljer

Dette emnet inngår i

Pedagogisk rådgiving og veiledning

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.