2020 - Nettbasert emne

Mergers and Acquisitions

Mergers and Acquisitions gir deg forståelse for hvordan du skal håndtere fusjoner og oppkjøp på riktig måte, for å skape verdier for aksjonærene.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 15 500
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
Til fullført
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2020
Emnebeskrivelse

Fusjoner og oppkjøp skaper sjelden verdier for aksjonærene. Hvorfor? Det er tre svar på dette, og alle de tre aspektene må håndteres på riktig måte – det lærer du å gjøre i dette emnet.

For det første må organisasjonen være klar over sin strategiske tilpasning. Svært ofte innser ikke ledelsen at organisasjonens muligheter ikke stemmer overens med markedssegmentene.

For det andre er prisen de betaler ofte for høy fordi potensielle gevinster er inkludert i tilbudet. Dette ofte skjer i en anbudskonkurranse, og ledere forstår ofte ikke når de bør slutte å skyve prisen oppover.

For det tredje identifiseres vanligvis ikke endringsprosessene som er nødvendige for å oppnå vellykket integrering, på forhånd. Selv om det foreligger en god strategisk tilpasning og prisen er rimelig, realiseres altså ikke verdiskapingspotensialet.

Dette emnet består av følgende tema:

  • Strategisk fokus
  • Hvorfor fusjoner mislykkes
  • Verdivurdering
  • Anbudstaktikk
  • Selskapsgjennomgang (due diligence)
  • Implementering
  • Prosjektstyring ved implementeringUtarbeide implementeringsplanen
  • Sette implementeringsplanen ut i livet

Emne detaljer

Mergers and Acquisitions

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.