6078 - Nettbasert emne

Logistikk

Logistikk gir deg grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 000
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6078
Emnebeskrivelse
Logistikk

Logistikk gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering. Logistikk er et viktig fagområde for både offentlige og private virksomheter.

Logistikk-emnet legger vekt på hvordan varestrømmen styres til virksomheter, i virksomheter og fra virksomheter. Gode kunnskaper i logistikk gir konkurransefortrinn og betydelig økt lønnsomhet.

I samarbeid med aktører fra fagmiljøet er emnet utviklet for å gjøre deg bedre rustet til å forstå og engasjere deg i oppgaver knyttet til logistikk. Emnet ser på logistikk som prosess og på hvordan bruk av IT kan effektivisere logistikkprosessene.

Logistikk består av følgende tema:

 • Introduksjon til logistikk
 • Logistikk og lønnsomhet
 • Logistikkostnader
 • Leveringsservice
 • Innkjøp i et logistikkperspektiv
 • Lagerstyring
 • Produksjonsstyring
 • Distribusjon
 • Presentasjonsmåling/målstyring
 • Forbedringsmuligheter med logistikken
 • Logistikk i et strategisk perspektiv

Læringsutbytte

I dette emnet tilegner du deg grunnleggende ferdigheter i logistikk og en innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering.

Logistikk

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.