5308 - Nettstudium emne

Læring, kreativitet og innovasjon

I dette emnet tilegner du deg kunnskap om teoretiske perspektiver for hva kreativitet og innovasjon er, og hva som kjennetegner de praksiser der disse inngår i undervisning og arbeidsliv.

Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 22 200
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5308
Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg metoder og teknikker som legger til rette for kreativitet og innovasjon. Eksempler fra casestudier av kreativitets- og innovasjonsprosesser innenfor ulike virksomheter blir diskutert, og det blir satt fokus på hvordan du etter endt studie kan legge til rette for kreativitet hos andre.

I kreativitets- og innovasjonsprosesser står gruppeperspektivet sentralt. Videre blir det lagt vekt på hvordan vi lærer og utvikler oss i samsvar med omgivelsene og menneskene rundt oss.

I dette emnet får du mulighet til å lære hvordan:

  • å gjennomføre en innovasjonsprosess
  • å få en gruppe til å bli kreativ
  • å bruke verktøy til å utvikle ideer
  • å teste ideer hos kunder
  • å bli prosessledere
  • og hvorfor alt dette er aktuelt i en kreativ og innovativ prosess

Metoder og teknikker som legger til rette for kreativitet og innovasjon blir drøftet og analysert. Eksempler hentet fra casestudier av kreativitets- og innovasjonsprosesser innenfor ulike virksomheter vil bli diskutert og det blir satt fokus på hvordan du etter endt studie kan legge til rette for kreativitet hos andre.

I dette emnet setter vi gruppeperspektivet i fokus. Videre vil du vil lære om hvordan vi lærer og utvikler oss i samsvar med omgivelser og menneskene rundt oss.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet vil du ha grunnleggende kunnskaper om begrepene læring, kreativitet og innovasjon. Du kan tilrettelegge for læring, kreativitet og innovasjon med verktøy og aktiviteter og du kan anvende ulike modeller, metoder, og verktøy for å tilrettelegge for kreativitet og innovasjon i utdanning og/eller arbeidsliv.

Emne detaljer

Læring, kreativitet og innovasjon

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.