5305 - Nettbasert emne

Kvalitative og kvantitative metoder

Kvalitative og kvantitative metoder tar for seg den grunnleggende metodelæren for pedagogikk, samt en oversikt over fremgangsmåter for innsamling og analyse av forskningsmateriale.

Studiested
Nett
Studiepoeng
15
Pris
kr 20 100
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5305
Emnebeskrivelse

I dette emnet vil du få en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten, og et grunnlag for å kunne forstå og vurdere egne og andres vitenskapelige arbeider.

Mer spesifikt gir emnet en innføring i kvalitative og kvantitative metoder. Kvalitative metoder er i stor grad ulike former for beskrivelser av virkeligheten, mens kvantitative metoder oversetter dataene som samles inn til et tallmessig materiale som kan analyseres ved hjelp av statistiske metoder. Strategier for forskningsdesign, datainnsamling, og analysearbeid vil bli presentert og diskutert innenfor begge metodetypene.

I tillegg gir emnet en innføring i ulike etiske og praktiske avveininger en forsker må ta stilling til i sitt arbeid.

Kvalitative- og kvantitative metoder består av følgende temaer:

  • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode -
  • Kvalitativ metode
  • Kvantitativ metode
  • Vurdering av forskningsarbeider

Læringsutbytte

Når du er ferdig med dette emnet skal du forstå at kunnskap om metode er nødvendig for å kunne gjennomføre systematiske undersøkelser av virkeligheten og kunne vurdere kvaliteten og gyldighetsområdet av egen og andres forskning. Videre skal du kunne gjøre rede for hovedtrekk ved både kvalitative og kvantitative metoder, forklare grunnleggende begreper slik som validitet, reliabilitet og generalisering, samt skissere forskningsdesign og ha et bevisst forhold til forskningsetiske aspekter.

Emne detaljer

Dette emnet inngår i

Kvalitative og kvantitative metoder

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.