2520 - Nettstudium emne

Kundeopplevelser i butikk

Å skape gode kundeopplevelser er avgjørende for å lykkes i butikkbransjen, og dette emnet tilbys gratis til personer med tilknytning til detalj- og faghandelen.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
5
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2520
Emnebeskrivelse

Emnet er fulltegnet for opptak høsten 2023

Du har 12 måneders studierett. Emnet starter høsten 2023. Eksamen må senest tas våren 2024.

«Kundeopplevelser i butikk» gir grunnleggende forståelse og praktiske verktøy for nettopp kundebehandling og kundeoppfølging. Gjennom dette emnet får du en innføring i begreper, teorier og modeller som er viktig for kundebehandling i detalj- og faghandel. Emnet er utviklet i samarbeid med bransjen.

Det faglige innholdet er delt inn i tre overordnede tema. Først får du en innføring i markedsføring som grunnlag for å skape gode opplevelser og verdi for kunder i butikken. Deretter lærer du om kundereisen og veien fra interesse til kjøp og kundelojalitet. Den tredje delen handler om å skape gode opplevelser ved bruk av konkrete verktøy for kundeservice.

Du lærer om følgende sentrale tema:

  • Kundereisen
  • Kundeservice
  • Personlig salg og kundeoppfølging
  • Kundebehandling og salg i butikk
  • Kartlegging og forståelse av kundebehov
  • Måter å skape og fange verdi for kunder og virksomheten
  • Definisjonen av markedsføring - og bytteprosesser
  • Marketing mix og 4*P
  • Kundereisen fra start til lojale merkeambassadører
  • Kartlegging av service-gap

Emnet er spesielt tilpasset deg som har direkte kundekontakt i fysiske butikker.

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte omfatter evne til å identifisere og formulere problemstillinger som er viktig for handel i butikk, og evne til å analysere kundemøtet og forstå hva som påvirker kundens opplevelser og beslutninger. Emnet vil sette deg i stand til å gjennomføre en analyse av kundeopplevelser i butikk.

Emne detaljer