5309 - Nettbasert emne

Kommunikasjon og gruppeprosesser

Emnet gir en innføring i teori om kommunikasjon og gruppeprosesser knyttet til pedagogiske problemstillinger.

Studiested
Nett
Studiepoeng
15
Pris
kr 19 300
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5309
Emnebeskrivelse
Kommunikasjon og gruppeprosesser

Dette emnet gir deg kunnskap om kommunikasjon og gruppeprosesser som kan anvendes for å løse praktiske og teoretiske pedagogiske problemstillinger. Gjennom emnet vil man kunne utvikle selvforståelse, forståelse for andre og forståelse for samspillet med andre i ulike kontekster.

Emnet består av følgende tema:

  • Kommunikasjon, gruppeprosesser og ledelse
  • Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
  • Innføring i interkulturell kommunikasjon
  • Sosiale nettverk og sosial kapital

Læringsutbytte

Etter endt emne vil du ha kunnskap om kommunikasjon og gruppeprosesser. Du vil kunne drøfte gruppeprosesser ut fra et kommunikasjonsperspektiv, samt reflektere over egen deltakelse i gruppeprosesser og analysere gruppedynamikk.

Dette emnet inngår i

Kommunikasjon og gruppeprosesser

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.