7053 - Nettbasert emne

Intern kultur og kommunikasjon

Dette er et emne som gir deg en innføring i internkommunikasjon og hvordan dette kan påvirke organisasjonens indre liv og oppfatningen av organisasjonen.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 000
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7053
Emnebeskrivelse
Intern kultur og kommunikasjon

Du får en forståelse av hva en organisasjon er, og hvordan ledelse og kommunikasjon påvirker organisasjoner. Du vil få en forståelse for at kommunikasjon er en forutsetning for velfungerende organisasjoner, og at kommunikasjon må være forankret i ledelsen.

Emnet bygger videre på innføringsemnet PR-fagets samfunnsrolle hvor det blir lagt vekt på at kommunikasjonsfunksjonen har en viktig rådgiverrolle i organisasjonen - også når det gjelder rådgivning og støtte til ledelsen i deres interne kommunikasjon. For deg som ikke har tatt PR-fagets samfunnsrolle er det lagt inn tekster i emnet som gjør at du får nødvendige forkunnskaper.

Internkommunikasjon kan være med på å påvirke kulturen, det vil si verdier, normer og virkelighetsoppfatninger, i en organisasjon. Samtidig er god internkommunikasjon nødvendig for å skape god kommunikasjon eksternt .

Intern kultur og kommunikasjon består av følgende tema:

  • Organisasjonsteori
  • Organisasjonskultur
  • Internkommunikasjon
  • Endringskommunikasjon
  • Krisekommunikasjon
  • Branding

Læringsutbytte

Målet er at du etter endt emne skal kunne definere viktige kommunikasjonsoppgaver internt i ulike typer organisasjoner, og prioritere disse. Du vil få innsikt i fordeler og ulemper ved å bruke ulike kanaler til for eksempel motivasjon, kulturbygging, endringskommunikasjon, oppsigelser og lignende. Du vil lære om hvordan du kan beskrive organisasjonskulturen i en virksomhet, og komme med forslag til hvordan den interne kommunikasjonen kan styrke kulturen og bidra til at organisasjonen når sine mål. 

Intern kultur og kommunikasjon

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.