6299 - Nettbasert emne

Forretningsetikk

Dette emnet vil gjøre deg godt forberedt til å håndtere etiske utfordringer på en profesjonell måte.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 000
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6299
Emnebeskrivelse
Forretningsetikk

Hva bør gjøres når rett står mot rett? Hvordan ivareta omdømmet når den faglig sett beste løsningen blir møtt med kritikk? Bør du engasjere deg dersom kunden er i ferd med å ta en dårlig beslutning? 

Mennesker i arbeid møter stadig etiske utfordringer. Dette emnet gjør deg godt forberedt til å håndtere utfordringene og finne gode løsninger. 

Praktisk etikkompetanse er viktig for ledere, så vel som medarbeidere, i både privat og offentlig sektor. 

Forretningsetikk består av følgende tema:

  • Hva etikk dreier seg om
  • Begrunnelseskravet 
  • Etiske teorier
  • Deskriptiv etikk
  • Etikkarbeid i virksomheten
  • Etikk i vår tid

Emnet vil gi deg innsikt i relevante etiske problemstillinger og trening i å håndtere dem profesjonelt.

Læringsutbytte

Emne gir deg kunnskap om etisk teori, faktorer som påvirker etiske beslutninger i bedrifter, etiske problemstillinger i relasjonen mellom bedriften og ulike interessentgrupper, særlig kunder, og verktøyer for å analysere etiske dilemmaer.

Forretningsetikk

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.