2011 - Nettbasert emne

Financial Risk Management

Emner gir deg forståelse for hvordan du kan analysere, kontrollere og om nødvendig redusere risiko til et akseptabelt nivå.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 15 500
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
Til fullført
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2011
Emnebeskrivelse

Ledere med ansvar for finans forventes å ha relevant kunnskap om prinsipper og metoder for finansiell risikostyring. Regnskapsavleggelse betraktes i dag som mindre viktig enn ferdigheter i finansiell beslutningstaking. Labiliteten i finans- og råvaremarkedene viser tydelig at bedriftene står overfor risiko.

Målet med finansiell risikostyring er å analysere, kontrollere og om nødvendig redusere denne risikoen til et akseptabelt nivå. Dette er et viktig aspekt ved finansstyringen og et som utøverne i økende grad tar i bruk. Emnet tar sikte på å integrere risikostyring i finansiell teori og praksis.

Dette emnet består av følgende tema:

 • Risiko og ledelsen i bedriften
 • Markedene
 • Markedsmekanismer og effektivitet
 • Renterisiko
 • Valutarisiko
 • Risiko knyttet til egenkapital og råvarepriser
 • Aktivaprisenes atferd
 • Risikovurdering
 • Kontrollere risiko
 • Kvantifisere finansiell risiko
 • Finansielle metoder for måling av risiko
 • Kvalitative tilnærminger til risikovurdering

Emne detaljer

Financial Risk Management

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.