2206 - Nettbasert emne

Endringsledelse - fullfinansiert

Endringsledelse gir en innføring i endringsprosesser på samfunns-, organisasjons- og individnivå.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
Til eksamen i januar 2021
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2206
Emnebeskrivelse
Endringsledelse
Gratis videreutdanning Dette emnet er gratis for deg som er permittert eller arbeidsledig. Les mer her

Endringsledelse favner både organisasjonsforståelse og lederaspekter ved det å påvirke endring i organisasjoner.

Vi ser på hvorfor endringene på organisasjonsnivå er nødvendige for å møte ulike behov både på samfunnsnivå og individnivå, og hvordan vi har beveget oss fra en mekanisk til en mer organisk organisasjonsstruktur.

Kommunikasjon er et vesentlig element i endringsprosesser, både internt og eksternt. Du vil få en innføring i hvordan du kan planlegge og tilrettelegge for god internkommunikasjon.

Endringsledelse består av følgende tema:

 • Individnivå
 • Personlige endringsprosesser
 • Personlig omdømme
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Personlig suksess i endringsprosesser
 • Organisasjonsnivå
 • Taus kunnskap
 • Kunnskapsarbeiderens produktivitet
 • Organisatorisk læring
 • Samfunnsnivå
 • Kunnskapssamfunnet og endring
 • Verdiskapningprosesser i kunnskapsøkonomien

Læringsutbytte

Etter endt emne har du forståelse for og kan tenke kritisk rundt endringsprosesser på samfunns, - organisasjons- og individnivå.

Endringsledelse - fullfinansiert

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.