2604 - Nettbasert emne

Barn og unge med særskilte behov - fullfinansiert

Kunnskap om hvordan tilrettelegge og arbeide med spesialpedagogikk sikrer trygghet for barn og unge med særskilte behov. 

Studiested
Nett
Studiepoeng
10
Antatt tidsbruk
280 timer
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
6 måneder
Gjennomføring
Deltid
Emnekode
2604
Emnebeskrivelse
Oppstartsdato 30. august

Kunnskap om ulike teorier knyttet til atferds- og lærevansker hos barn. Du vil også lære om psykiske og sosiale vansker, fysisk og psykisk funksjonshemning og barn i risikosituasjoner, og hvordan iverksette tiltak og arbeide med dette på en helhetlig og hensiktsmessig måte.  

I emnet Barn og unge med særskilte behov lærer du om sentrale begreper, prinsipper og verktøy knyttet til tilrettelegging for barn og unge med særskilte behov.  

Emnet gir også kunnskaper i hva som kjennetegner barn med særskilte behov, hvordan finne faginformasjon for å støtte arbeidet med tilrettelegging og medvirke med tiltak som kan bidra til læring og helhetlig utvikling hos barna.  

Hvem passer emnet for? 

Emnet passer for deg som trenger verktøy og kompetanse i arbeidet med barn med særskilte behov i barnehage eller skole. Dette emnet passer særlig for unge og nyutdannede og for permitterte som trenger mer kompetanse for å få et fortrinn på arbeidsmarkedet. 

Læringsutbytte 

Du får kunnskap om ulike teorier knyttet til atferds- og lærevansker hos barn. Du vil også lære om psykiske og sosiale vansker, fysisk og psykisk funksjonshemning og barn i risikosituasjoner, og hvordan iverksette tiltak og arbeide med dette på en helhetlig og hensiktsmessig måte.

Hvorfor kan vi tilby gratis fullfinansierte enkeltemner?

Fagskolen Kristiania kan med finansiering fra Kompetanse Norge og Diku tilby et begrenset antall gratis enkeltemner og kurs. Tilskuddet er et svar på behovet for å kunne tilby permitterte, ledige, unge uten mye arbeidserfaring en mulighet til å ta utdanning mens de venter på å komme inn i arbeidslivet. Det er ikke et krav at du må være permittert eller arbeidsledig for å benytte deg av tilbudet. Tilbudet er lagt opp som nettstudier slik at det skal kunne kombineres med jobbsøking, familieliv og jobb.

Emne detaljer

Barn og unge med særskilte behov - fullfinansiert

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.