5310 - Nettbasert emne

Bacheloroppgave i pedagogikk

Bacheloroppgaven i pedagogikk skal gi deg en innføring i hvordan du kan anvende metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri.

Studiested
Nett
Studiepoeng
15
Pris
kr 20 950
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
5
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5310
Emnebeskrivelse

Få 15% rabatt på alle nettstudier

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Bacheloroppgaven i pedagogikk skal hjelpe deg gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave. I løpet av emnet skal du skrive én lengre oppgave der du gjennomfører en liten empirisk studie, og presenterer denne som en forskningsrapport.

Rapporten skal inneholde: 

  • en tittel
  • en innledning som avgrenser og gjør undersøkelsen relevant
  • en problemstilling som er presis og avgrenser målet for undersøkelsen,
  • en kort gjennomgang av relevant faglitteratur, først og fremst valgt ut fra pensum, og gjøre denne relevant for sin egen empiriske studie,
  • gi en begrunnelse for valg av metode og gangen i den empiriske studien, analysestrategier, samt gjøre rede for styrker og svakheter i studien. Studenten skal også drøfte de teoretiske og metodologiske valgenes implikasjoner for datamaterialet.
  • gjennomføre en analyse av innsamlet datamateriale, og drøfte denne i lys av relevant faglitteratur.
  • oppsummere studien og identifisere noen forskningsfunn i lys av relevant faglitteratur.
  • systematisk bruk av kildehenvisninger i henhold til Chicago-manualen.

For de som ønsker å skrive en bacheloroppgave krever høyskolen at studenten i forkant har bestått minimum 90 studiepoeng, og at Innføring i pedagogikk og Kvalitative- og kvantitative forskningsmetoder inngår i disse. 

Emne detaljer

Dette emnet inngår i

Bacheloroppgave i pedagogikk

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.