2606 - Nettbasert emne

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Fullfinansiert

Få kunnskap om språk, flerspråklighet og språkutvikling vil være med å støtte barnets helhetlige språkutvikling og språkkompetanse i barnehagen.

Studiested
Nett
Studiepoeng
12
Antatt tidsbruk
336 timer
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
6 måneder
Gjennomføring
Deltid
Emnekode
2606
Emnebeskrivelse
Oppstartsdato 30. august

Du får kunnskap om barns språkutvikling og hvordan arbeide systematisk med språk i barnehagen, sikre tett samarbeid mellom foreldre og ulike faginstanser og gir deg verktøy for å støtte under barnets helhetlige språkutvikling og språkkompetanse.  

I emnet Arbeid med språk og flerspråklighet i barnehagen lærer du om begreper, prinsipper og verktøy knyttet til barn og språk og hvordan planlegge, dokumentere og vurdere arbeid knyttet til språk. 

Emnet gir også kunnskaper i gjeldende rammeplan og lover og hvilke institusjoner som kan gi støtte og råd i arbeid med språk i barnehagen og hvordan samarbeide med disse. 

Hvem passer emnet for? 

Emnet passer for deg som vil lære om språkutvikling hos barn og som vil arbeide med språkstimulering i barnehagen. Dette emnet passer særlig for unge og nyutdannede og for permitterte som trenger mer kompetanse for å få et fortrinn på arbeidsmarkedet. 

Læringsutbytte 

Du får kunnskap om barns språkutvikling og hvordan arbeide systematisk med språk i barnehagen, sikre tett samarbeid mellom foreldre og ulike faginstanser og gir deg verktøy for å støtte under barnets helhetlige språkutvikling og språkkompetanse.

Hvorfor kan vi tilby gratis fullfinansierte enkeltemner?

Fagskolen Kristiania kan med finansiering fra Kompetanse Norge og Diku tilby et begrenset antall gratis enkeltemner og kurs. Tilskuddet er et svar på behovet for å kunne tilby permitterte, ledige, unge uten mye arbeidserfaring en mulighet til å ta utdanning mens de venter på å komme inn i arbeidslivet. Det er ikke et krav at du må være permittert eller arbeidsledig for å benytte deg av tilbudet. Tilbudet er lagt opp som nettstudier slik at det skal kunne kombineres med jobbsøking, familieliv og jobb.

Emne detaljer

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Fullfinansiert

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.