5312 - Nettbasert emne

Anvendt metodelære: Lesing av forskning

Emnet gir deg en innføring i metode og det legges vekt på bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode inn mot bacheloroppgaven.

Studiested
Nett
Studiepoeng
5
Pris
kr 7 300
Antatt tidsbruk
140 timer
Antall innsendinger
1
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5312
Emnebeskrivelse

Emnet er tiltenkt deg som har 10 studiepoeng i kvalitative og kvantitative metoder fra en annen institusjon, og som mangler 5 studiepoeng for å gjennomføre din bachelorgrad i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania Nettstudier. Hvis du ikke har metode fra før, må du ta emnet Kvalitative og kvantitative metoder på 15 studiepoeng.

Emnet gir kompetanse til å forstå og vurdere vitenskapelige artikler og forskningsrapporter utfra et metodisk blikk.

Derigjennom blir du rustet for utarbeiding av eget bachelorprosjekt. Samtidig får du et grunnlag for å vurdere ulike studier slik de fremstilles i media. Treningen foregår gjennom å studere publisert forskning. For å forstå og vurdere tekstene metodisk, anvender studentene den kompetansen som de har tilegnet seg gjennom tidligere emner i kvantitative og kvalitative metoder.

Denne kompetansen kompletteres og aktiveres gjennom å skrive «litteraturkritikk» av gode eksempler på forskning.

Læringsutbytte

Etter endt emne kan du lese vitenskapelige artikler eller forskningsrapporter, gjøre rede for valg av metode og empiri i publikasjonen, og drøfte gyldighet og pålitelighet av de presenterte funn, samt utarbeide en akademisk oppgave med tilfredsstillende metodisk forankring.

Emne detaljer

Dette emnet inngår i

Anvendt metodelære: Lesing av forskning

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.