Go to main content

Du kan kun søke på en variant av dette studiet

Du har allerede valgt en variant av etter studiet og kan derfor ikke legge til flere varianter. Gå til din søknad for å fjerne, legge til eller endre prioritering.

To kontoransatte snakker sammen. Skoleadministrasjonssekretær fagskole ved Høyskolen Kristiania.
Fagskole - Nettstudium

Skoleadministrasjonssekretær

Studiet for deg som ønsker en kontorfaglig jobb i skolen hvor du spiller en sentral rolle i samarbeidet mellom skolens ansatte, elever og foresatte.

Med forbehold om endringer
Oppstart
Høst 2019
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole
Pris
22 500 kr pr semester
1900 kr registreringsavgift
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
30
Opptakskrav
Ja, se opptakinformasjon

Studiet vurderes for oppstart høsten 2020

Kontoransatte er ofte de som har den store oversikten i en bedrift, og med denne utdanningen blir du en verdifull ressursperson som er god på å bygge relasjoner og som er et viktig bindeledd mellom elever, foreldre, lærere og ledelsen.

Som skoleadministrasjonssekretær kreves det at du har kompetanse innen flere fagområder. I dette studiet er du derfor innom fire hovedemner; administrasjon og kontorarbeid, skolejuss, elev- og personalforvaltning, service og relasjonsbygging, møter og sammenkomster.

Etter fullført utdanning vil du ha relevant og oppdatert kunnskap som er uunnværlig på enhver skole, og du vil være klar for jobben som venter allerede fra første arbeidsdag.

Hva lærer du?

Utdanningen som Skoleadministrasjonssekretær gir deg etterspurt kompetanse som kan brukes til å gå rett inn i en administrativ funksjon i skolen.

Studiet er utviklet i samarbeid med organisasjoner innen yrkesfeltet, og du lærer hvordan den kontorfaglige ansatte kan bidra til god informasjonsflyt og kommunikasjon mellom ansatte, elever og deres foresatte.

I løpet av studietiden din vil vi som nevnt fokusere på: 

  • Administrasjon og kontorarbeid
  • Service- og relasjonsbygging
  • Skolejuss og elev- og personalforvaltning
  • Møter og sammenkomster

Du får en grundig innføring i kommunikasjon mellom skole, foresatt og elev, hvordan bruke en moderne læringsportal, samhandling, håndtering av mobbing og arbeid med møter. Du får også innføring i hvilke lover, forskrifter og rutiner som er gjeldende grunnskolen og videregående skole og hvor du finner disse.

Etter endt utdanning vil du:

  • Ha forståelse for etiske prinsipper ved en skole, som respekt, likeverd, rettferdighet, fortrolighet og å beskytte elever mot mobbing.
  • Ha utviklet en etisk grunnholdning i sitt kontorfaglige arbeid ved å fremme og forsvare prinsipper, som respekt, likeverd, personvern, taushetsplikt, rettferdighet og å beskytte elever mot mobbing.
  • Kunne utføre kontorarbeid, service og personalarbeid basert på behov hos skolens ledelse, lærere, SFO-medarbeidere, elever og deres foresatte.
  • Kunne bygge relasjoner med elever og deres foresatte samt med kontorfaglige kollegaer og andre medarbeidere på egen arbeidsplass og ved andre skoler.
  • Kunne utvikle og forbedre arbeidsmetoder og tjenester i sitt kontorfaglige arbeid, service, elev- og personalforvaltning ved en skole og SFO.

Jobbmuligheter

Det er et stort behov for sekretærer som kan ta seg av administrative og andre oppgaver som bidrar til en velfungerende skole.

Utdanningen Skoleadministrasjonssekretær er praktisk og yrkesrettet, som betyr at du kan gå rett ut i jobb som kontoransatt i grunnskole eller videregående skole etter endt utdanning.

Mange som allerede er ansatt innen skolevesenet opplever å få nye oppgaver og mer ansvar etter fullført utdanning.

Studieprogramleder

Laila Småstuen
Les mer om Laila

Skoleadministrasjonssekretær

Studiet vurderes for oppstart høsten 2020