Mange helsearbeidere med hendene i ring

Fagskole - Nettstudium

Samhandling i helse- og omsorgstjenester- Fullfinansiert

Jobber du i helse- og omsorgstjenester, og ønsker å styrke samhandlingskompetansen din på individ- og systemnivå? Da er dette studiet for deg.

Oppstart
Høst 2022
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
30
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Det er nå venteliste på denne utdanningen!

Dette studiet er fullt for opptak, men du kan fortsatt søke og bli satt på venteliste.  Last opp godkjent dokumentasjon og sende tilbake signert kontrakt for å sikre deg en plass på ventelisten.

Studiestart uke 35, 2022

Målet med utdanningen er å gi deg økt samhandlingskompetanse og verktøy, for å sikre helhetlige helsetjenester for tjenestemottakerne og deres pårørende. Studiet er tiltenkt yrkesutøvere som arbeider i helse- og omsorgstjenester, både dem som jobber direkte med tjenestemottakere og dem som jobber på systemnivå.

Studiet gir kunnskap om organisering av helse- og omsorgtjenester, og aktuelle styringsdokumenter som regulerer samhandling på individ- og systemnivå. Videre vil du lære om brukermedvirkning og organisasjonskultur, samt tilegne deg viktige kommunikasjonsferdigheter og relasjonskompetanse – som du kan anvende direkte i jobb.

Hva lærer du?

Samhandling i helse- og omsorgstjenester består av følgende emner:

  • Samhandling på individnivå
  • Samhandling på systemnivå

I det første emnet skal du lære om samhandling på individnivå. Her vil du få kunnskap om hvordan samhandling er regulert i loven, arbeidslivets og tjenestemottakerens behov for økt samhandlingskompetanse og rolleforståelse i samhandlingsarbeid.

Du vil få en innføring i kommunikasjonsteorier og verktøy for samhandling, som kan anvendes i møte med tjenestemottakere og deres pårørende. Individuell plan og maktrelasjoner er også tema i dette emnet. Du vil bli bevisst makt som ligger i hverdagssamhandlinger, og hvordan du kan styrke tjenestemottakerens medvirkning.

I det andre emnet vil du lære om samhandling på systemnivå. I dette inngår kunnskap om tverrfaglig rolleforståelse og verktøy for samhandling som skal sikre et godt pasientforløp.

Kommunikasjon mellom tjenester og forvaltningsnivåer er avgjørende for god samhandling og helhetlige tjenester.. Emnet vil derfor gi deg forståelse for hvordan helse- og omsorgstjenestene er organisert. I tillegg vil du lære om utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom tjenester, som følge av digitalisering i helse- og omsorgssektoren.

Hva kan du bli?

Gjennom utdanningen vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter som er viktige i tverrfaglig samarbeid i helse- og omsorgstjenestene. Studiet gir deg grunnlag til å arbeide med egen rolleforståelse, egne holdninger og evne til refleksjon i samhandling og kommunikasjon.

Gjennom utdanningen vil du styrke dine kommunikasjonsferdigheter og samhandlingskompetanse, som vil gjøre deg bedre rustet i møte med tjenestemottakere og deres pårørende.

Praktisk informasjon

Studiedetaljer

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:

Tlf : +47 22 59 61 00 - åpent hverdager 08:00 – 16:00

E-post: nettstudier@kristiania.no

Studieprogramleder

Eleni Canameti

Søk på Samhandling i helse- og omsorgstjenester

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer