Fagskole - Nettstudium

Prosjektledelse i praksis - styring, verktøy og ledelse - fullfinansiert

Prosjektledelse i praksis passer for deg som jobber i eller har tillitsverv i en frivillig organisasjon og som ønsker å styrke og formalisere prosjektlederkompetansen din.

Oppstart
Høst 2020
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole
Pris
0 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
0,5 år
Studiepoeng
30
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Med forbehold om endringer
Venteliste Dette studiet er fullt for opptak, men du kan fortsatt søke og bli satt på venteliste.  Se andre studier med ledige studieplasser i vårt søknadsskjema.
Studiestart uke 35, 2020

Dette heltidsstudiet er gratis for deg som jobber i eller har tillitsverv i en frivillig organisasjon. Du må bekrefte dette ved å laste opp dokumentasjon fra arbeidsgiver eller organisasjon du har verv i når du søker på dette tilbudet. 

NB! For å enklest søke og sikre at du søker fullfinansiert/gratis versjon av dette studiet, så anbefaler vi å søke fra denne siden ved å klikke på "Søk nettstudium"-knappen øverst til høyre. 

Hvorfor kan Fagskolen Kristiania tilby gratis fullfinansiert videreutdanning?
Fagskolen Kristiania har fått bevilget midler for å tilby gratis utdanning til de som er rammet av koronapandemien. Det er begrenset antall plasser og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Studiet Prosjektledelse i praksis vil bli gjennomført med full studieprogresjon (heltidsstudie) høsten 2020 med oppstart uke 33 og innlevering av eksamen i uke 51. I ukene 33 - 45 vil det bli gjennomført 1 - 2 digitale samlinger på ettermiddag og kveldstid, samt noen digitale workshops på lørdager. All undervisning blir tatt opp, og kan ses i ettertid.

Utdanningens hovedfokus er todelt:

  1. praksisnær kompetanse i prosjektstyring og verktøy
  2. utvikling av den enkelte students prosjektlederevner

Utdanningens praktiske karakter vil gi deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å lede prosjekter med ulik sammensetning og kompleksitet i små eller mellomstore bedrifter og i bransjer der det å jobbe prosjektbasert er en naturlig arbeidsform.

Utdanningen gir en generell kompetanse innen prosjektledelse og retter seg ikke spesifikt mot en spesifikk bransje og den er derfor aktuell for personer med ulik bakgrunn og erfaring.

Hva lærer du?

Gjennom utdanningen får du en grundig innføring i ulike prosjektstyringsverktøy for å kunne sikre kvalitet og effektivitet i prosjektet fra start til slutt. Studentene arbeider i prosjekter fra første emne, og innhold og oppgaver har økende grad av kompleksitet gjennom utdanningen.

Du støttes videre i å bli bevisst hvordan personlige egenskaper og kommunikasjonsstil vil påvirke prosjektgjennomføringen. Din og teamenes egenrefleksjon rundt prosjektgjennomføring og utvikling av prosjektlederevner, er viktig i gjennomføringen av studiet.

For ytterligere informasjon om læringsutbytte kan du lese mer i studieplanen.

Jobbmuligheter

Utdanningen passer for de fleste utviklingsprosjekter uavhengig av bransje.

Etter fullført utdanning skal du ha kunnskap om:

  • hva som kjennetegner alle faser i et prosjekt, hvilke oppgaver som ligger i de ulike fasene og bruk av ulike prosjektstyringsverktøy
  • egne styrker og utviklingsområder som prosjektleder og teamdeltaker og er bevisst hvordan det påvirker prosjektgjennomføringen.

Du skal videre:

  • ha innsikt i oppgavene som gjennomføres og aktuelle verktøy tilpasset prosjektets ulike faser og organisering av prosjektet
  • kunne innhente og bruke aktuell litteratur i prosjektarbeidet
  • kunne bygge velfungerende team og kommunisere godt med alle interessenter i prosjektet
  • kunne anvende og tilpasse verktøy for god prosjektledelse, tilpasset prosjektet og egen prosjektlederstil

Studieprogramleder

Geir Arne Jacobsen
Les mer om Geir Arne

Søk på den fullfinansierte versjonen av Prosjektledelse i praksis- styring, verktøy og ledelse

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din. Søk på Prosjektledelse i praksis- styring, verktøy og ledelse

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Ønsker du studiemagasin?
Mobilnummer